Bezpieczeństwo usług pocztowych i kurierskich a zagrożenia terrorystyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 25-01-2018
 
 
JoMS 2014;20(1):447-461
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Postępujące zmiany w obszarze obrotu towarów, a przede wszystkim rozwijający się obrót towarowy w Internecie spowodowały wzrost zainteresowania usługami pocztowymi i  kurierskimi. Zwiększenie ilości przesyłek oraz wymuszona przez klientów redukcja czasu ich dostarczenia, powodują obniżenie poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Sytuacja ta jest impulsem dla organizacji terrorystycznych, by wykorzystać możliwości jakie stwarza rozwinięta w Polsce infrastruktura pocztowa i kurierska do prowadzenia szerokiego spektrum działań terrorystycznych. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia występujące w tym istotnym gospodarczo i społecznie obszarze działalności usługowej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top