Social safety
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):367-384
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the importance of social security and to show the role it plays in shaping the national security of the Republic of Poland. The publication also shows the social and psychosocial risks posed by modern pathologies. This also addresses the threat posed by demographic problems. The data of the Central Statistical Office and materials published in this matter were analyzed. Social threats and their impact on state security have been shown. In addition, the most important challenges facing Poland are discussed in order to ensure the safe existence of citizens. The author points out the possible consequences and risk of the threats presented here for the country.
 
REFERENCES (22)
1.
Borowski, M., Dobrzaniecki, R. (red.) (2009). Patologie społeczne, Płock–Wyszków: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Novum. ISBN 9788360662052.
 
2.
Danecki, J., Auleytner, J. (1999). Teoretyczne problemy polityki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 
3.
Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.). (2009). Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301153045.
 
4.
Gabryszak, R., Magierek, D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372519733.
 
5.
Hołyst, B. (1999). Kryminologia, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN 8387558583.
 
6.
Hołyst, B. (2001). Zjawiska patologii społecznej w Polsce: diagnoza i profilaktyka, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL.
 
7.
Jałoszyński, K. (2003). Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. Jędrzejczak, M. (2000). Narkomania w wojsku: epidemiologia – program profilaktyki, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej. ISBN 8390915782.
 
8.
Kabaj, M. (2004). Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 8373830219.
 
9.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. ISBN 9788375231595.
 
10.
Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788376415284.
 
11.
Leszczyński, P. (2009). Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego. ISBN 9788371334108.
 
12.
Orczyk, J. (2005). Polityka społeczna: uwarunkowania i cele, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 837417126X.
 
13.
Podgórecki, A. (1969). Patologia życia społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Sitek, M. (2013). Prawne gwarancje bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753352.
 
15.
Sitek, M., Graca, T. (2015). Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753611.
 
16.
Sitek, M., Niedziółka, I., Ukleja, A. (2014). Bezpieczeństwo społeczne w XXI w., Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753376.
 
17.
Sitek, M., Such-Pyrgiel, M., Przastek, D. (2015). Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753628.
 
18.
Sitek, M., Winogrodzki, G., Roman, Ł. (2016). Współczesne konteksty bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753697.
 
19.
Skrabacz, A. (2012). Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. ISBN 9788371519208.
 
20.
Słownik języka polskiego Drabik L., Sobol A. (red) (2007). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
21.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (Balcerowicz. B. (red)) (2002). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. ISBN 8388062239.
 
22.
Such-Pyrgiel, M. (2013). Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753376.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top