Analysis of the consequences of concluding an agreement for the transfer of real estate by a municipality to a water company for use free of charge and of the impact on ownership rights and property consequences for both entities
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet SWPS w Warszawie
 
 
Submission date: 2021-05-01
 
 
Final revision date: 2022-04-21
 
 
Acceptance date: 2022-05-26
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Anna Magdalena Opalińska   

Uniwersytet SWPS w Warszawie
 
 
JoMS 2022;48(1):527-540
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The functioning of water companies is not given much space in the doctrine, especially in the context of the acquisition of property rights and mutual relations between the municipality and the water company. Misinterpretation of the legal conditions of a water company can lead to the implementation of legal actions that cause irreversible property consequences for both parties. At this point it is worthwhile to analyse the effects of a legal action consisting in the transfer of real estate by a municipality for free use to a water law company.

Material and methods:
The study was carried out using a dogmatic-legal method in order to determine the legal status of an entity of a water company under the current legislation.

Results:
The findings in this regard allowed to answer the question: does the transfer of a municipality's assets to a water company for use free of charge for an indefinite period of time constitute a transfer of ownership rights? An analysis was made of the consequences of concluding an agreement for the transfer of real estate by a municipality to a water company for use free of charge and of the impact on ownership rights and property consequences for both entities.

Conclusions:
The transfer of a municipality's property to a water company for use free of charge for an indefinite period does not constitute a transfer of ownership. An agreement to transfer real estate by a municipality to a water company for use free of charge is invalid. Assets transferred to a water companyon the basis of an agreement of free-of-charge use for an indefinite period of time do not constitute fixed assets of the water company.

 
REFERENCES (21)
1.
Bożek, W., Mańczyk, P. (2019). W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Jakubecki, A. (2019). W: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, t. II: Art. 730–1217, red. A. Jakubecki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
3.
Jaśkowska, M., Wilbrandt-Gotowicz, M., Wróbel, A. (2019). Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
4.
Kalus, S. (2018). W: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
5.
Kidyba, A. (2020). Kodeks spółek handlowych, t. I: Komentarz do art. 1–300. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
6.
Kmieciak, Z. (2019). W: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
7.
Kosmal, A. (2019). Pojęcie i wybrane kategorie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim. Wrocław: Exante.
 
8.
Kruszewski, A. (2019). W: Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
9.
Marszałek, M. (2017). Spółka wodna oraz związek spółek wodnych jako podatnik podatku od towarów i usług niebędący przedsiębiorcą. „Finanse Komunalne”, nr 1–2.
 
10.
Matarewicz, J. (2020). Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
11.
Ostapowicz, E. (2015). Organizowanie instytucji kultury. W: R. Barański i in. Zarządzanie instytucją kultury. Warszawa: C.H. Beck.
 
12.
Pietrzak, A. (2013). Nieodpłatne przekazanie spółce komunalnej do użytkowania majątku gminy w świetle ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości. „Doradca Podatkowy”, nr 5(30–32).
 
13.
Skubisz-Kępka, K. (2018). W: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
14.
Staszczyk, P. (2016). Wpływ organizacji pozarządowych na realizacje celów publicznych – aspekty prawne. „Rocznik Administracji Publicznej”, nr 2.
 
15.
Stępniak, M., Tracz, P. (2019). W: Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
16.
Stojek, G. (2018). W: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
17.
Strzelczyk, K. (2016). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, t. 2. Warszawa.
 
18.
Suski, P. (2018). Stowarzyszenia i fundacje. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
19.
Trzyna, A. (2009). W: Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, P.J. Suwaj. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
20.
Zagrobelny, K. (2014). W: Kodeks cywilny Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski. Warszawa: C.H. Beck.
 
21.
Zdyb, M., Lubeńczuk, G., Wołoszyn-Cichocka, W. (2019). Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Warszawa: Legalis.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top