"All together to protect you" – ATLAS Network, European Special Intervention Units
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2022-11-18
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Sylwester Smoleński   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2023;50(1):427-444
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives The ATLAS network is an association of the police tactical units of the Member States of the European Union established following the terrorist attacks of 11 September 2001 upon the initiative of the Police Chiefs Task Force. This article presents the history of the creation, ideas and functions of the ATLAS Network. He presents the benefits of participating in ATLAS Network. Material and methods Materials: thematic publications, legal acts, Internet information. The following research methods were used in the research: analysis and logical construction. Results The ATLAS Network is an element connecting counter-terrorist units from Europe. The ATLAS Network is the EU's response to the growing threat of terrorism. Conclusions The ATLAS Network allows counter-terrorism units from Europe to exchange experiences and benefit from each other's achievements. An important advantage of cooperation in the ATLAS Network, is the possibility to request direct assistance to another Member State(s) when a terrorist attack occurs.
 
REFERENCES (16)
1.
Boćkowski D. (2017). Duże centra handlowe jako obiekty potencjalnych ataków terrorystycznych. W: Securitologia, 2, 32.
 
2.
Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (2017). (Red.), Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, CNBOP-PIB, s. 140.
 
3.
Dobrowolska-Opała M. (2019). Zaangażowanie polskiej policji we współpracę międzynarodową. W: Studia Politologiczne, 51.
 
4.
Florek I. (2021). Europe – a community of values. Contemporary understanding of the idea and heritage of Alcide De Gasperi (Europa – wspólnota wartości. Współczesne rozumienie idei i dziedzictwa Alcide De Gasperiego). W: Journal of Modern Science, 1/46, 328 i 326 (DOI: 10.13166/JMS/139659).
 
5.
Goździewski L. (2020). Terroryzm jako zjawisko społeczne i zagrożenie światowego bezpieczeństwa. W: Journal of Modern Science, 1/44, 216, https://doi.org/10.13166/jms/1..., (dostęp: 27.09.2022).
 
6.
Jałoszyński K. (2021). Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, WSPol.
 
7.
Jałoszyński K. (2011). Jednostka kontrterrorystyczna – elementy działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego. WSPol.
 
8.
Jałoszyński K. (2001). Pododdział antyterrorystyczny – uzbrojenie i wyposażenie, Ban Lex, s. 9–10, 40–41.
 
9.
Liedel K. (2018). Rozwiązania kontrterrorystyczne w polskiej Policji wobec współczesnych form i metod działania organizacji terrorystycznych. W: Securitologia, 1, 67–79.
 
10.
Lippay Ch. (2021). The ATLAS Network. European Special Intervention Units combating terrorism and violent crime, Stumpf + Kossendey GmbH.
 
11.
Olechnowicz M. (2015). Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP. W: Kwartalnik Policyjny, 1(32), 79–84.
 
12.
Sitko P. (2013). Terroryzm. Rola i miejsce policji w jego zwalczaniu. Materiały dydaktyczne 5, 44. Szkoła Policji Katowice.
 
13.
Smoleński S. (2022). Dowodzenie w policji – koncepcja zmian w zakresie dowodzenia formacją.W: Journal of Modern Science, 1/48, 344, https://doi.org/10.13166/jms/1..., (dostęp: 27.09.2022).
 
14.
Smoleński S. (2009). Negocjacje policyjne i ich wykorzystanie w działaniach policyjnych jednostek specjalnych.W: Siły specjalne we współczesnych operacjach, red. M. Kubiński, AON, s. 53 –55.
 
15.
Snyder T. (2018). The Road to unfreedom. Russia, Europe, America. New York.
 
16.
Szumski A. (2018). Udział Polski w europejskich policyjnych inicjatywach kontterrorystycznych i antyterrorystycznych. W: Dyplomacja i bezpieczeństwo, nr 1(5)2017/2018, s. 204–205, 212.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top