Kolegium Redakcyjne
 
Redaktor naczelny
dr hab. Magdalena Sitek, prof. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska

Zastępcy redaktora naczelnego
dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
dr hab. Magdalena Rzewuska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Członkowie
prof. Salvatore Antonello Parente, Aldo Moro University, Bari, Italy
prof. Patricia Panero Oria, University of Barcelona, Spain
prof. Rosa Indellicato, Aldo Moro University, Bari, Italy
phd Sofiia Sokolova, Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im.Adama Mickiewicza, Kijów, Ukraina
dr Maciej Ciesielski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
mgr Urszula Anisiewicz, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
mgr Artur Banaszak, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
dr Grzegorz Świecarz, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland

Sekretarz redakcji
Grzegorz Wójcicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031