Kolegium Redakcyjne

 
Redaktor naczelny
Prof. dr hab. Magdalena Sitek, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska

Zastępcy redaktora naczelnego
Dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
Dr hab. Magdalena Rzewuska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Członkowie
Prof. Salvatore Antonello Parente, Aldo Moro University, Bari, Italy
Prof. Patricia Panero Oria, University of Barcelona, Spain
Prof. Rosa Indellicato, Aldo Moro University, Bari, Italy
Prof. José Luis Zamora Manzano, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Prof. Ligita Šimanskienė, Klaipeda University, Lithuania
Assis. prof. Tewise Yurena Ortega González, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Assis. prof. Ildikó Laki, Milton Friedman University, Hungary
Assis. prof. Redion Luli, Mediterranean University of Albania
Assis. prof. Besmir Premalaj, Mediterranean University of Albania
Phd Sofiia Sokolova, Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im.Adama Mickiewicza, Kijów, Ukraina
Dr Iwona Florek, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
Dr Maciej Ciesielski, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
Dr Grzegorz Świecarz, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Poland
Mgr Urszula Anisiewicz, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
Mgr Artur Banaszak, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska


Sekretarz redakcji
Grzegorz Wójcicki, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top