Prevention of young employees leaving an organization – research results
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 
 
Submission date: 2020-02-17
 
 
Final revision date: 2020-06-16
 
 
Acceptance date: 2020-07-21
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Agnieszka Szymankowska   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 
 
JoMS 2020;44(1):107-124
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the study is to try to determine the expectations of young people towards work and also towards the employer, the fulfillment of which may prevent employees leaving.

Material and methods:
The study covered 370 students from selected universities in the Wielkopolska region. The selection of universities for the study was deliberate, and the survey was carried out in the period from December 2018 to March 2019, and respondents were provided with paper questionnaires for completion. An auditorium survey was used as a method of collecting data from primary sources prepared during various types of meetings with students.

Results:
Research results prove that in order to engage and retain young people in their organization, it is necessary to provide them with good functioning conditions, not only those material, but in particular those related to the sense of their own dignity, good relationships in the team, proper management style and providing a sense of influence on functioning organizations, and also associated with appreciating their achievements.

Conclusions:
For the purpose of consideration, the following hypothesis was established: the most important factor determining the employee's departure from the organization is remuneration. This hypothesis was rejected. At the same time, actions were proposed to be implemented by employers. Among the most important of them were, among others: respect for employees and their work, adequate remuneration and social package, ensuring ambitious tasks and enabling personal development, limiting monotony and routine, care for good relations and atmosphere, ensuring appropriate working conditions and working time. and proper communication.

 
REFERENCES (29)
1.
10 powodów przez które pracownicy odchodzą z pracy, Pozyskano (04.02.2020) Źródło: http://www.hrtrendy.pl.
 
2.
Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2018. (2018). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
3.
AlBattat, A. R. S., Som, A. P. M. (2013). Employee Dissatisfaction and Turnover Crises in the Malaysian Hospitality Industry. International Journal of Business and Management 8. ISSN 2321 – 8916.
 
4.
Alniaçik, E., Alniaçik, Ü., Erat, S., Akçin, K. (2013). Does Person-organization Fit Moderate the Effects of Affective Commitment and Job Satisfaction on Turnover Intentions?. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428.
 
5.
Antczak, Z. (2010).Odejścia pracowników z organizacji w: Zarządzanie kadrami, T. Listwan (red.), C.H. Beck, Warszawa. ISBN 9788325506735.
 
6.
Branham, L. (2010). 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa. ISBN 9788360652664.
 
7.
Cewińska, J. (2018). Odejścia z pracy w kontekście zróżnicowania pracowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 511/2018, Wrocław. ISSN 1899-3192.
 
8.
Cewińska, J., Krasnova, A. (2017), Czuwstwo stracha na rabociem miestie w swiazi z derekrutingom, [w:] Sokół A., Drab-Kurowska A., Budziewicz-Guźlecka A. (red.), Business Entities in the Face of Contemporary Economics, KARTPRINT, Bratysława. ISBN 9788089553457.
 
9.
Czego spodziewać się po pokoleniu Y? Pozyskano (21.03.2019) Źródło: https://rynekpracy.pl/artykuly.
 
10.
Dlaczego młodzi zmieniają pracę? Pozyskano (26.03.2019) Źródło: https://www.jobs.pl.
 
11.
Dlaczego pracownicy odchodzą, Pozyskano (02.02.2020) Źródło: http://www.hrk.pl.
 
12.
Dolata, Z. (2012). Jak budować lojalność zespołu?, Pozyskano (04.09.2016) Źródło: http://www.blog.refa.pl.
 
13.
Dolot, A. (2014). Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie (s. 71), nr kol. 1917. ISSN 1899-6116.
 
14.
Dolot, A. (2017). The Observed and Expected Behavior of Immediate Superiors: The Employees’ Perspective w: Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy, A. Postuła, M. Darecki (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN 9788365402585.
 
15.
Dolot, A. (2018). Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. ISSN 1898-6447.
 
16.
Dziechciarz, P., Trend: Prawdziwe przyczyny odchodzenia z pracy, Pozyskano (3.02.2020) Źródło: https://www.hbrp.pl.
 
17.
Grobelna, A. (2015). Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw hotelowych na współczesnym rynku, Logistyka nr 3. ISSN 1231-5478.
 
18.
Jang, J., George, R.T. (2012). Understanding the influence of polychronicity on job satisfaction and turnover intention: A study of non-supervisory hotel employees. International Journal of Hospitality Management 31. ISSN 0278-4319.
 
19.
Korach, R., Jak zapobiegać odejściom wartościowych pracowników,Pozyskano (02.02.2020) Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/h....
 
20.
Młodzi pracownicy to roszczeniowi pracownicy. Chcą pracować 8 godzin, a potem mieć czas dla siebie. No bezczelni. Pozyskano (01.04.2019) Źródło: https://bezprawnik.pl/mlodzi-p....
 
21.
Raport HR 2018 Zarządzanie multigeneracyjne Millenialsi, YZ kontra organizacje. Pozyskano (08.04.2019) Źródło: https://www.projektgamma.pl/st....
 
22.
Raport: polscy specjaliści o przełożonych. Pozyskano (22.04.2019) Źródło: https://www.log24.pl/artykuly.
 
23.
Robak, E. (2016). Lojalność pracowników a zarządzanie potencjałem społecznym współczesnych organizacji, Zeszyty Naukowe Polityki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 24 t. 2, Częstochowa. ISSN 2083-1560.
 
24.
Sapeta, T. (2009).Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 810, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. ISSN 1898-6447.
 
25.
Saratoga Human Capital Benchmarking, (2015). Podsumowanie wyników badania Saratoga w Edycji 2015,Pozyskano (2.02.2020) Źródło: https://www.pwc.pl/pl/zarzadza....
 
26.
Szaban, J.M. (2013), Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Difin, Warszawa. ISBN 9788379300327.
 
27.
Todorov, D. (2017), Turnover Problems with Hotel Service Staff in Bulgaria, Yearbook of Varna University of Management, vol. 10. ISBN 9789542402398.
 
28.
Yang J-T. , Wan, Ch-S., Fu Y-J. (2012).Qualitative examination of employee turnover and retention strategies in international tourist hotels in Taiwan. International Journal of Hospitality Management 31. ISSN 0278-4319.
 
29.
Z jakich powodów pracownicy odchodzą z pracy? Pozyskano (01.04.2019) Źródło: https://raportplacowy.pl.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top