Contemporary challenges in researching the phenomenon of using alternative forms of therapy
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Submission date: 2022-05-24
 
 
Final revision date: 2023-02-17
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Joanna Małgorzata Księska-Koszałka   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
JoMS 2023;50(1):72-92
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the work is to show the attitudes toward phenomenon of alternative forms of therapy (CAM) as a challenge for modern science, especially social and health science. An important issue is the presentation of the determinants and socio-cultural context of the phenomenon. The aim of the research was to determine the extent of the prevalence of the use of CAM and the purposes for which they are used. The research purpose was also to determine which types of therapy are most often chosen and to check whether people using them and not using them differ in terms of the severity of health attitudes, e.g. such as belief in the integration of body and mind, a sense of holistic balance, and so on.

Material and methods:
The research was conducted on a group of Polish respondents (N = 599). The tools used were a survey and the Complementary, Alternative and Conventional Medicine Attitudes Scale (CACMAS) questionnaire by T. Hernandez, K. McFadden and T. Ito, which was adapted to Polish conditions together with the verification of its psychometric properties.

Results:
Over 40% of respondents admit that they use CAM, with biological, manual and Traditional Chinese Medicine therapies being the most popular on average. CAMs are most often used for prevention, treatment and well-being purposes. There are significant differences among CAM users and non-users in terms of attitudes favourable to CAM, beliefs about their credibility and attitudes of belief in the integration of body and mind, as well as dissatisfaction with experiences with conventional medicine.

Conclusions:
The research shows the high prevalence of the use of CAM in the studied Polish sample. The results show that there is an urgent need to study people's needs and expectations regarding health services.

 
REFERENCES (36)
1.
Bains, S.S., Egede, L.E. (2011). Association of health literacy with complementary and alternative medicine use: a cross-sectional study in adult primary care patients. BMC Complementary and Alternative Medicine, 11, 138, doi.org/10.1186/1472-6882-11-138.
 
2.
Bann, C.M., Sirois, F.M., Walsh, E.G. (2010). Provider support in complementary and alternative medicine: exploring the role of patient empowerment. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(7), 745–752.
 
3.
Betthauser, L.M., Brenner, L.A., Forster, J.E., Hostetter, T.A., Schneider, A.L., Herna, T.D. (2014). A Factor Analysis and Exploration of Attitudes and Beliefs Toward Complementary and Conventional Medicine in Veterans. Medical Care, 52(12), 50–56.
 
4.
Bishop, F.L., Yardley, L., Lewith, G.T. (2007). A Systematic Review of Beliefs Involved in the Use of Complementary and Alternative Medicine. Journal of Health Psychology, 12(6), 851–867.
 
5.
CBOS. (2011). Horoskopy, wróżby, talizmany – czyli magia wokół nas – Raport z badań.
 
6.
Cianciara, D. (2012). Integracja medycyny tradycyjnej z akademicką. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93, 223–228.
 
7.
Dulęba, K., Wysocki, M., Styczyński, J. (2008). Physicians attitudes towards complementary and alternative medicine in patients with cancer: preliminary report from pediatric and oncology centers. Medycyna Wieku Rozwojowego, 12(4 Pt 2), 1148–1154.
 
8.
Fjær, E.L., Landet, E.R., McNamara, C.L., Eikemo, T.A. (2020). The use of complementary and alternative medicine (CAM) in Europe. BMC Complementary Medicine and Therapies, 20(1), 108.
 
9.
Gale, N. (2014). The Sociology of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. Sociology Compass, 8(6), 805–822.
 
10.
Gardiner, P., Mitchell, S., Filippelli, A.C., White, L.F., Paasche-Orlow, M.K., Jack, B.W. (2013). Health Literacy and Complementary and Alternative Medicine Use Among Underserved Inpatients in a Safety Net Hospital, Journal of Health Communication, 18(1), 290–297.
 
11.
Goldstein, M. (2000). The Emergence of Alternative Medicine. In P. Brown (Ed.), Perspectives in Medical Sociology, 363–372. Long Grove: Waveland Press.
 
12.
Guillaud, A., Darbois, N., Allenet, B., Pinsault, N. (2019). Predictive factors of complementary and alternative medicine use in the general population in Europe: A systematic review. Complementary Therapies in Medicine, 42, 347–354.
 
13.
Humańska, M., Nowicki, A. (2005). Postępowanie dodatkowe i alternatywne u kobiet chorych na raka piersi. Współczesna Onkologia, 9, 263–268.
 
14.
Köse, E., Ekerbiçer, H. Ç., Erkorkmaz, Ü. (2018). Complementary, Alternative and Conventional Medicine Attitude Scale: Turkish Validity Reliability Study. Sakarya Medical Journal, 8(4), 726–736.
 
15.
Krzewińska, A., Dzimińska, M., Warwas, I., Wiktorowicz, J. (2021). Komunikacja naukowa w Polsce. Szczepionki, medycyna alternatywna, zmiany klimatyczne, GMO pod lupą. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
16.
Księska-Koszałka, J. (2021). Psychological determinants of the use of complementary and alternative medicine – CAM. Journal of Education, Health and Sport, 11(12), 280–292.
 
17.
McFadden, K.L., Hernndez, T.D., Ito, T.A. (2010). Attitudes toward complementary and alternative medicine influence its use. Explore: The Journal of Science and Healing, 6(6), 380–388.
 
18.
National Center for Complementary and Alternative Medicine (2000). Expanding Horizons of Healthcare. Five Year Strategic Plan 2001–2005.
 
19.
National Center for Complementary and Integrative Health. (2021). NCCIH Strategic Plan FY 2021–2025. Mapping a Pathway to Research on Whole Person Health.https://nccih.nih.gov/about/nc....
 
20.
Nowakowska, K. (2018), February 1). Przychodzi baba do znachora. Przez długie kolejki do lekarzy coraz częściej korzystamy z usług uzdrowicieli. Dziennik Gazeta Prawna, https://serwisy.gazetaprawna.p..., (dostęp: 6.05.2022).
 
21.
Nowicki, A., Jeziorska, M., Farbicka, P. (2013). Stosowanie metod komplementarnych w zmniejszaniu bólu, lęku, depresji i zaburzeń nastroju u kobiet leczonych z powodu raka piersi. Nowotwory. Journal of Oncology, 63, 8–15.
 
22.
Olchowska-Kotala, A. (2009). Kto i dlaczego leczy się niekonwencjonalnymi metodami terapii? Toruń: Adam Marszałek.
 
23.
Olchowska-Kotala, A., Barański, J. (2016). Polish physicians’ attitudes to complementary and alternative medicine. Complementary Therapies in Medicine, 27, 51–57.
 
24.
Oliver, M.D., Baldwin, D. R., Datta, S. (2018). Health to Wellness: A Review of Wellness Models and Transitioning Back to Health. The International Journal of Health, Wellness, and Society, 9(1), 41–56.
 
25.
Orr, D.E., Fette, D. (2019). From parallel to partnership. Factors that develop integrative relationships between biomedical and alternative medical practitioners. Leadership in Health Services, 32(4), 493–508.
 
26.
Perdyan, A., Wasiukiewicz, M., Szastok, P., Jassem, J. (2021). The scope of complementary and alternative medicine in Poland. Nowotwory. Journal of Oncology, 71(6), 357–372.
 
27.
Piątkowski, W. (1990). Spotkania z inną medycyną. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
28.
Piątkowski, W. (2008). Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
29.
Piątkowski, W. (2014). Lecznictwo niemedyczne. Wybrane aspekty socjologiczne i formalno-prawne. Konteksty Społeczne, 4(2), 7–20.
 
30.
Puskulluoglu, A.M., Uchańska, B., Tomaszewski, K.A., Zygulska, A. L. (2021). Use of complementary and alternative medicine among Polish cancer patients. Nowotwory. Journal of Oncology, 71(5), 274–281.
 
31.
Siahpush, M. (1999). Why do people favour alternative medicine? Australian and New Zealand Journal of Public Health, 23(3), 266–271.
 
32.
Tangkiatkumjai, M., Boardman, H., Walker, D. (2020). Potential factors that influence usage of complementary and alternative medicine worldwide : a systematic review. BMC Complementary Medicine and Therapies, 20(363), 1–15.
 
33.
WHO. (2013). WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023. Alternative and Integrative Medicine, 1–76. https://doi.org/2013.
 
34.
Wojtecka, A., Wojnarowska, M., Zarzeczna-Baran, M., Bandurska, E. (2016). Medycyna tradycyjna i alternatywna w świetle badań wybranych krajów. W: M. Warchał (red.), Cywilizacja zdrowia, s. 13–24. E-bookowo.
 
35.
Woźniak-Holecka, J., Zborowska, K., Holecki, T. (2010). Medycyna alternatywna jako uzupełniająca forma leczenia chorób nowotworowych w opinii pacjentów onkologicznych. Psychoonkologia, 1, 21–28.
 
36.
Zörgo, S., Purebl, G., Zana, Á. (2018). A qualitative study of culturally embedded factors in complementary and alternative medicine use. BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 25.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top