The term of office of electing the supervisory board as the period corresponding to internship in a management position
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 
2
Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Kiełczewski
 
 
Submission date: 2020-10-31
 
 
Acceptance date: 2020-11-20
 
 
Publication date: 2021-01-18
 
 
Corresponding author
Dariusz Brakoniecki   

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 
 
JoMS 2020;45(2):239-250
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Managing human capital, directing enterprises or institutions, as well as broadly understood management has always been a task requiring special skills. It is mainly about the knowledge of issues in the area of operation of a given entity, but also of widely developed "soft skills". Essential for the development of these competencies is - experience in executive positions, which the legislator very often requires from people applying for management positions in state units. The essential element of the work is to present the tasks of the members of the supervisory board, whose nature is the same or similar to the tasks of management staff. That is to prove the thesis set out in the title of the article that the function of a supervisory board member is a managerial function. The study contains an analysis of the principal legal acts from the systemic and institutional perspective in Poland. This article is a theoretical work, based mainly on cognitive research, using the historical-legal, dogmatic-legal and comparative methods.
 
REFERENCES (10)
1.
Bury B. (2007). Praca w godzinach nadliczbowych, Warsaw: C.H. Beck. ISBN 9788374839853.
 
2.
Duraj T. (2005). Pojęcie osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne Nr 6/2005. ISSN 0032-6186.
 
3.
Duraj T. (2013). Pojęcie „kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej” w świetle kodeksowych przepisów o rekompensacie za pracę w godzinach nadliczbowych. Monitor Prawa Pracy 7/2013. czasopisma.beck.pl.
 
4.
Jaśkowski K., Maniewska E. (2001). Kodeks pracy. Komentarz. Cracow: C. H. Beck.
 
5.
Kidyba A. (2014). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. LEX. ISBN 9788325563011.
 
6.
Nowak A. (2008). Glosa do wyroku SN z 12.7.2005 r., II PK 383/04, OSP no 3/2008, item. 33.
 
7.
Patulski A. (2001). Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. ISBN 8371874707.
 
8.
Pisarczyk Ł. (2011). Dział VI-VII. in: L. Florek (ed.) Kodeks pracy. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck.
 
9.
Postuła I. (2013). Nadzór Korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa. LEX. ISBN 9788326442087.
 
10.
Szczęsny R. (2004). Zarząd w spółkach kapitałowych. LEX. ISBN 837333422X.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top