Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego”. Teoria, orzecznictwo, praktyka. Sandomierz, 22–23 maja 2017 r.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 30-06-2017
 
JoMS 2017;33(2):403–405
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031