Rola egzaminu maturalnego w procesie edukacji – perspektywa uczestników projektów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Raport z badania
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):363-380
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest pokłosiem badania przeprowadzonego wśród osób, które uczestniczyły w projektach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Projekty te miały na celu wypracowanie propozycji rozwiązań różnych elementów procesu egzaminowania. Natomiast celem badania było zebranie informacji, które pozwolą wskazać idee leżące u podstaw reform edukacji realizowanych dotychczas w Polsce. Badani uczestnicy projektów CKE nazywali przygotowywaną reformę modernizacją przede wszystkim w celu podkreślenia ciągłości zmian oraz uzyskania akceptacji środowiska nauczycielskiego. Byli przekonani, że zmiany nie mogą być rewolucyjne. Na podstawie ich wypowiedzi można stwierdzić, że głównym motywem skłaniającym do reform było powszechne przekonanie o konieczności zmian zarówno w formie samych egzaminów, jak i w sposobach egzaminowania. Temu przekonaniu towarzyszyło postrzeganie dotychczasowej formuły egzaminu maturalnego jako dysfunkcjonalnej. To z kolei, zdaniem osób biorących udział w badaniu, jest spowodowane zmianami w sferze komunikacji i rozwojem nowych technologii komunikacji.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top