The pedagogy of culture in the system of contemporary education
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
JoMS 2017;35(4):11-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following article presents the pedagogy of culture as a significant and current trend of the humanitarian thought. It focuses on mutual relations between culture and education as well as scientific, technological and humanitarian civilization. It emphasizes the nature of universal and timeless values in the education and upbringing process. The way technology supremacy threatens culture as regards the future development of democratic societies is also presented. Moreover, the article is an analysis, evaluation and attempt to outline perspectives for the development of pedagogy of culture as a theoretical basis for curricular, methodological and structural changes in the education system. The following analysis and evaluation are based on research accomplishments of national conferences connected with the topic of in terest and the latest pedagogical literature.
 
REFERENCES (20)
1.
Chałas, K. (2009). Metody, formy rozbudzania zainteresowań różnymi dziedzinami kultury i stymulowanie aktywności kulturalnej młodzieży, W: J. Gajda (red.) Humanistyczno – antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury (ss. 235 - 246). Kraków: WSzP ZNP – Oficyna Wydawnicza „Implus”. ISBN 9788375871869.
 
2.
Furmanek, W. (2000). Humanistyczne aspekty współczesnej edukacji technicznej. W: J. Gajda (red.) O nowy humanizm w edukacji (ss.76 – 95). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Implus”. ISBN 9788388030758.
 
3.
Gajda, J. (2000). Nowy humanizm w edukacji jako realne ujęcie sensu ludzkiego życia, W: Gajda (red.) O nowy humanizm w edukacji (ss. 14 - 25). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Implus”. ISBN 9788388030758.
 
4.
Gajda, J. (2005). Pedagogika humianistyczna. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku: tom IV, (ss.156 - 160). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 9788389501417.
 
5.
Gajda, J. (2005). Pedagogika kultury. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku: tom IV, (ss. 160 – 161). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 9788389501417.
 
6.
Gajda, J. (2006). Pedagogika kultury w zarysie. Kraków: WSzP – ZNP – Oficyna Wydawnicza „Implus”. ISBN 9788380950238.
 
7.
Gładysz, A. i Kania, T. (1998). Pedagogika kultury u progu XXI wieku. W: J. Gajda (red.), Pedagogika kultury (ss. 51 – 59). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
8.
Kubinowski, D. (2006). Cechy konstytutywne naukowego systemu pedagogiki kultury. W: D. Kubinowski (red.), Kultura współczesna a wychowanie człowieka (ss. 25 – 32). Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA. ISBN 9788389468475.
 
9.
Marszałek, A. (2007). System dydaktyczny, W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: tom VI, (s. 106). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 9788395016.
 
10.
Morbitzer, J. (2007). Technopol, W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: tom VI, (ss.532 - 534). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 9788395016.
 
11.
Nowak, M. (1998). Kultura jako wyzwanie i nowa droga rozwoju pedagogiki, W: J. Gajda (red.), Pedagogika kultury (ss. 161 - 174). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
12.
Nowak, M. (2000). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788322806357.
 
13.
Postman, N. (1995). Technopol. Triumf techniki nad kulturą. (ss. 32 – 221). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ISBN 9788372006370.
 
14.
Suchodolski, B. (1993). Pedagogika kultury, W: Encyklopedia Pedagogiczna (ss.547 - 552). Warszawa: Fundacja Innowacja. ISBN 8386169036.
 
15.
Suchodolski, B. (1983). Wychowanie i strategia życia. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne. ISBN 9788302013027.
 
16.
Śliwerski, B. (2003). Edukacja. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: tom I, (s. 905). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 9788388149924.
 
17.
Wojnar, I. (2000). Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, W: J. Gajda (red.) O nowy humanizm w edukacji (ss. 26 - 37). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Implus”. ISBN 9788388030758.
 
18.
Wojnar, I. (1998). Trwała obecność pedagogiki kultury, W: J. Gajda (red.) O nowy humanizm w edukacji (ss. 16 - 25). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Implus”. ISBN 9788388030758.
 
19.
Wołoszyn, S. (1996). Pedagogika kultury nie wymaga restytucji – jest żywa, W: J. Gajda (red.) Pedagogika kultury a edukacja kulturalna (ss. 12 – 15). Lublin – Dęblin: Wydawnictwo UMCS – WSOSP.
 
20.
Gross-Gołacka E., (2016) Rola koncepcji zagadnienia różnorodnością w doskonaleniu organizacji, Problemy Jakości nr 4, s. 28-34 ISSN 0137-8651.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top