SOCIAL SCIENCES
Liability of the payment service provider for the unauthorized payment transaction - comments on the basis of the Polish implementation of PSD2
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Submission date: 2021-05-30
 
 
Final revision date: 2021-06-29
 
 
Acceptance date: 2021-06-29
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Jakub Jan Szczerbowski   

Uniwersytet Łódzki
 
 
JoMS 2021;46(1):257-268
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of this text is to discuss the interpretation of the provisions on the payment service provider's obligation to refund regarding unauthorized payment transactions. The subject of the research are the provisions of the Payment Services Act implementing the PSD2 directive in Poland.

Material and methods:
The formal-dogmatic method was applied in the research procedure.

Results:
The result of the research is to propose an interpretation of the provisions governing the obligation to return the amount of unauthorized payment transactions to the payer.

Conclusions:
As part of the results, it was found that, due to the purpose of the legislation, as indicated in its wording and the recitals of the Directive, the obligation to return will be borne by the payer's supplier in principle, except in the event of fraud, intent or gross negligence on the part of the payer. As regards the problem of the burden of proof, a derogation from the general rule resulting from the provisions of the Civil Code consists in shifting the burden of proving that the transaction has been authorized to the supplier.

 
REFERENCES (13)
1.
Bani, E., De Stasio, V., Sciarrone Alibrandi, A. (2021). L’attuazione della Seconda Direttiva sui servizi di pagamento e „Open Banking”, Sestante: Bergamo University Press.
 
2.
Burge, M.E. (2015). Apple Pay, Bitcoin, and Consumers: The ABCs of Future Public Payments Law, „Hastings Law Journal”, No. 67, p. 1493.
 
3.
Conti-Brown, P., Wishnick, D.A. (2020). Private Markets, Public Options, and the Payment System, „Yale Journal on Regulation”, No. 37, p. 380.
 
4.
Gawron, O. (2019). Otoczenie regulacyjne sektora fintech na przykładzie dyrektywy PSD2 i wybranych ustaw krajowych, http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
5.
Harris, S.L. (2008). Introduction to Rethinking Payments Law. Chicago-Kent Law Review, 83, 477.
 
6.
Leżoń, K. (2019). Otwarta bankowość w świetle wymogów dyrektywy DSD2 – wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora FinTech (I), Komisja Nadzoru Finansowego.
 
7.
Lubowiecki, D. (2017). Prawno-kryminalistyczna problematyka phishingu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska bankowości internetowej, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia”, nr 9(1), s. 30–43.
 
8.
Ricks, M. (2016). Safety First: The Deceptive Allure of Full Reserve Banking, „University of Chicago Law Review Online”, nr 83, s. 113.
 
9.
Rzecznik Finansowy. (2019). Analiza Rzecznika Finansowego. Nieautoryzowane transakcje – zasady i główne problemy.
 
10.
Sommer, J.H. (2008). Where Is the Economic Analysis of Payment Law, „Chicago-Kent Law Review”, No. 83, p. 751.
 
11.
Wyżykowski, B. (2019). Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze–wybrane zagadnienia wynikające z implementacji PSD2, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR)”, nr 8(8), s. 101–116.
 
12.
Zunzunegui, F. (2020). Spain’s Implementation of PSD2. „Revista de Derecho Del Mercado Financiero”, Noviembre 2020.
 
13.
Związek Banków Polskich. (2018). Wyjaśnienia interpretacyjne i rekomendacje sektora bankowego w zakresie przepisów: 1) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (UZUP), 2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. W sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (PSD2) oraz 3) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. O usługach płatniczych (UUP), https://sip.lex.pl/orzeczenia-....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top