PL EN
Legal discourse markers
 
Więcej
Ukryj
1
Department of International and European Law, Faculty of Law, University of Matej Bel in Banská Bystrica
 
 
Data publikacji: 03-07-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):353-366
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The article is concerned with markers of legal texts. Also provided is a classification of legal texts. Markers serving to direct the reader´s orientation within a legal document are studied in legislative or statutory writings such as statutes and conventions. In addition, mentioned are rules which regulate division of the text with respect to the publications of the institutions of the European Union.
 
REFERENCJE (10)
1.
BÁZLIK, M., AMBRUS, P. (2008) A Grammar of Legal English. Iura Edition, Wolters Kluwer. Bratislava ISBN 978-80-8078-203-0.
 
2.
BERTHOTYOVÁ, E. (2010) Rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v azylových veciach v rokoch 2008-2010. United Nations High Commissioner for Refugees. ISBN 978-80-970025-3-4.
 
3.
BHATIA, V. K. (1983). An Applied Discourse Analysis of English Legislative Writing. Unpublished PhD Thesis, Birmingham: University of Aston.
 
4.
FICO R., KUPCOVÁ, Z. (1997) Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskej komisie pre ľudské práva. Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy v Bratislave, roč. 1., nulté číslo ISSN 1335-2156.
 
5.
HILTUNEN, R. (1990) Chapters on Legal English. Annales Academiae Scientiarum Fennicae B/251. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.
 
6.
CHROMÁ, M., COATS, T. (2002) Introduction to Legal English. Volume I., Karolinum: Praha.
 
7.
MISTRÍK, J., ŠKVARENINOVÁ, O., (1992) Štylistika a rétorika. Právnická fakulta UK: Bratislava.
 
8.
STRÁŽNICKÁ, V. (1998) The Code of International Trade. Normdurchsetzung in Osteuropäischen nachkriegsgesellschaften (1944-1989) Band 4. Vittorio Klostermann: Frankfurt am Main ISBN 3-456-02934-8.
 
9.
ŠKRLANDTOVÁ, M. (2005) Preklad textov na národnej a nadnárodnej úrovni. In: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. AnaPress:Bratislava ISBN 80-89137-19-9.
 
10.
ZELENKOVÁ, A. 2010. Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykoch na vysokej škole. Metódy a ich reflexia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2010. 1. vydanie. ISBN 978-80-557-0014-4.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top