Education of pupils and students in demographic prognosis perspective
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):337-354
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Significant changes in the age structure of the population in Poland entail concrete consequences in the education system, due to the fact that either very numerous or very low number of children and teenagers go through the system. Since 1995, the number of students at various levels of education has been gradually decreasing, due to the decline in population at school age. In the field of education, determination of the perspectives and knowledge of demographic data is the basis for planning and organization of educational policy and at the lower levels – specific institutions (their number, size – opportunities and threats in the educational services market). The number of children and young people at every level of educati on is the starting point for functioning of educational institutions.
 
REFERENCES (11)
1.
Antczak, B. (2011). Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753123.
 
2.
Antczak, B. (2016). Uwarunkowania i konsekwencje procesów demograficznych w kontekście edukacji dzieci i młodzieży, „Journal of Modern Science” 2/29, Józefów: WSGE. ISBN 1734-2031.
 
3.
Antczak, B. (2012). Współczesne tendencje tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy, [w:] K. Dziurzyński (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753185.
 
4.
Holzer, J.Z. (1999). Demografia, Warszawa: PWE. ISBN 8320812089.
 
5.
Łażewska, D. (2014). Filozoficzny kontekst funkcjonowania rodziny w XXI wieku i jego pedagogiczne implikacje, „Journal of Modern Science” 2/21, Józefów: WSGE. ISSN 1734-2031.
 
6.
Okólski, M. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teoria, Warszawa: Wyd. Scholar. ISBN 8373830480.
 
7.
Oświata i wychowanie (2016). Warszawa: GUS.
 
8.
Rocznik Demograficzny (2015). Warszawa: GUS.
 
9.
Rocznik Statystyczny (2015). Warszawa: GUS.
 
10.
Rządowa Rada Ludnościowa (2016). Sytuacja demograficzna Polski – Raport 2014–2015, Warszawa: RRL.
 
11.
Szejniuk, A. (2014). Równowaga – praca – życie osobiste, „Journal of Modern Science” 2/21, Józefów: WSGE. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top