Kodeks etyczny czasopisma
 
Etyka publikacji i stwierdzenie nadużycia:

Czasopismo naukowe „Journal of Modern Science” ma na celu zapewnienie etyki i jakości publikacji naukowych. Dlatego dotrzymanie norm zachowań etycznych jest obowiązkowym dla wszystkich zaangażowanych stron: autorów, recenzentów i redaktorów.


Redakcja „Journal of Modern Science” musi:

1. Bronić i promować wolność wypowiedzi.
2. Utrzymywać integralność zapisu akademickiego.
3. Wykluczyć potrzeby komercyjne, które naruszają standardy intelektualne i etyczne.
4. Zapewnić, że wszystkie publikowane raporty i opinie z badań zostały zweryfikowane przez odpowiednio wykwalifikowanych recenzentów (w tym statystycznego w stosownych przypadkach).
5. Zapewnić, że dla zgłoszonych materiałów wybierani są odpowiedni recenzenci (czyli osoby, które są w stanie ocenić pracę i są wolne od dyskwalifikujących ich konkurencyjnych interesów).
6. Zaadaptować systemy do wykrywania plagiatów (na przykład: oprogramowania szukające podobnych tytułów) w złożonych materiałach.


Odpowiedzialność Redakcji

1. Aktywne poszukiwać opinii autorów, czytelników, recenzentów i członków rad redakcyjnych na temat sposobów poprawy procesów wydawniczych czasopisma.
2. Przyjąć systemy weryfikacji autorstwa lub współautorstwa, które promują dobre praktyki (czyli takie systemy, które rzeczywiście określałyby, kto stworzył artykuł) oraz zapobiegałyby nadużyciom (np.: zjawiskom ghost and guest authors).
3. Redaktorzy ponoszą pełną odpowiedzialność i mają uprawnienia do odrzucenia / akceptacji artykułu.
4. Redaktorzy odpowiadają za treści i ogólną jakość publikacji.
5. Redaktorzy powinni opierać swoje decyzje jedynie na znaczeniu tematu, jakości pracy (włączając w to strukturę artykułu i jasność wypowiedzi), mocy i znaczeniu argumentów, oryginalność argumentów, wkładu w budowę teorii i zasobie wiedzy w dziedzinie mediów i komunikacji.
6. Redaktorzy powinni zadbać o zachowanie anonimowości recenzentów.
7. Redaktorzy powinni upewnić się, że cały publikowany materiał badawczy jest zgodny z wytycznymi etycznymi.
8. Redaktorzy powinni podejmować działania, jeśli podejrzewają o wykroczenia w obszarze podejmowania decyzji , co do akceptacji lub odrzucenia publikacji materiału i podjąć wszelkie możliwe racjonalne próby rozwiązania problemu.
9. Redaktorzy są odpowiedzialni za dotrzymanie terminów publikacji i powinni współpracować z wydawnictwem na każdym etapie procesu publikacji.
10. Redaktorzy powinni zapobiegać powstawaniu wszelkich konfliktów interesów pomiędzy pracownikami, autorami, recenzentami i członkami Rady.


Bibliografia:

COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors. http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031