NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Increase in the Internetization of economic processes, economic, pandemic and climate crisis as well as cybersecurity as key challenges and philosophical paradigms for the development of the 21st century civilization
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii i Finansów Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
2
Zakład Prawa i Administracji Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 09-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-11-2021
 
 
Data akceptacji: 10-11-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Prokopowicz   

Instytut Ekonomii i Finansów Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
JoMS 2021;47(2):307-344
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
This article describes the multifaceted issues of the increase in the Internetisation of economic processes, the economic, pandemic and climate crisis, and cybersecurity as key challenges and philosophical paradigms for the development of the 21st century civilization. The main aim of the research was to diagnose the main determinants and correlations between the above-mentioned crises and to identify key problems in the development of civilization.

Material and methods:
The applied research methods are, first of all, the analysis of the problem carried out on the basis of a literature review and original retrospective and prospective analyzes of the subject matter under study.

Results:
The SARS-CoV-2 (Covid-19) coronavirus pandemic has caused a modification of the ongoing globalization processes, shortening of international supply logistics chains, acceleration of digitization and internetization of remote communication and economic processes. The pandemic also accelerated the development of electronic internet banking, including mobile banking. Accordingly, the importance of improving cybersecurity techniques is also growing. The pandemic triggered a deep economic crisis in 2020 and a recession in the global economy as well.

Conclusions:
During the pandemic, there was also an increase in the general social pro-environmental awareness of citizens and the possibility of accelerating the processes of pro-ecological transformation of the classic economy to a zero-emission, sustainable, green circular economy has opened up. Due to the growing importance of environmental policy and the increase in the scale of the implementation of the sustainable development goals, the probability of a global climate crisis that might appear at the end of the current 21st century has been reducing.

 
REFERENCJE (67)
1.
Adapting to Climate Change: How Ready is Your Country? (2020) in: “Knoema.com” website, Data Driven, January 15, 2020, (https://knoema.com/infographic...), for: Notre Dame Global Adaptation Initiative, access: 15.5.2021.
 
2.
Białas M., Mazur Z. (2013). Bankowość wczoraj i dziś. Warsaw: Publishing House Difin.
 
3.
Blicharska M., Smithers R. J., Mikusiński G., Rönnbäck P., Harrison P. A., Nilsson M., Sutherland W. J. (2009). Biodiversity’s contributions to sustainable development (in:) „Nature Sustainability”, November 2019, (https://www.researchgate.net/p...; https://rdcu.be/bXARU).
 
4.
Brdulak J. J. ed. (2009). Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych. Kierunki zmian, Warsaw: Publishing House SGH.
 
5.
Bridle R., Kitson L. (2014). The Impact of Fossil-Fuel Subsidies on Renewable Electricity Generation. IISD, Winnipeg, 2014, (http://www.iisd.org/gsi/sites/...).
 
6.
Bocken N. M., Short S. W., Rana P., Evans S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes, (in:) „Journal of Cleaner Production”, No. 65, 2014, pp. 42-56, (https://doi.org/10.1016/j.jcle...).
 
7.
Chojan A., Grzegorek J., Matosek M., Prokopowicz D. (2018). The development of the banking system in Poland determined by the processes of adjustment to the normative and technological standards of The European Union and contemporary processes of economic and informational globalization, (in:) „International Journal of Legal Studies”, Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka – Edukacja – Rozwój” In Warsaw, Warsaw, December 2018, No. 2 (4) 2018, pp. 339-367.
 
8.
COP 25 Climate Conference in Madrid (2019) in: “ClimateCake.pl” website, News, Center for Climate and Energy Analysis, December 2019, (http://climatecake.pl/aktualno... – 25-madrycie), access: 12.5.2021.
 
9.
Dahl M., Prokopowicz D., Gwoździewicz S., Grzegorek J. (2018). Application of data base systems Big Data and Business Intelligence software in integrated risk management in organization (in:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, No. 2 (8) 2018, Warsaw, December 2018, s. 43-56.
 
10.
Dmowski A., Prokopowicz D. (2006). Przestępczość elektroniczna i kradzież poufnych informacji – dynamicznie rozwijająca się gałąź szarej strefy (in:) „Szara strefa gospodarcza w dobie globalizacji”, Seria wydawnicza: Konferencje i seminaria nr 19, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji in Warsaw, Warsaw 2006, pp. 76-96.
 
11.
Dmowski A., Prokopowicz D. (2010). Rynki finansowe, Warsaw: Publishing House: Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., .
 
12.
Domańska-Szaruga B., Prokopowicz D. (2015). Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe (in:) 34 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, No. 107, Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015, UPH Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Siedlce 2015, pp. 37-48.
 
13.
Domańska-Szaruga B., Prokopowicz D. (2016). Ochrona transferu danych osobowych w cyberprzestrzeni (in:) „Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo i informacja”, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza RYTM w Warszawie, No. 2(5)/2016, pp. 122-136.
 
14.
Filip D. (2015). Big Data – narzędzie instytucji finansowych w dotarciu do klienta, (in:) “Ekonomia – Wroclaw Economic Review”, No. 21/3 (2015), Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis, pp. 39-53.
 
15.
Filip D., Komorowski P. (2016). Konkurencyjność rynków finansowych. Czynniki efektywności, (in:) “Przedsiębiorstwo & Finanse”, No. 2/2016 (13), Białystok, pp. 61-75.
 
16.
Global Green Economy Index, 2018 (2019) in: “Knoema.com” website, Data Driven, March 11, 2019, (https://knoema.com/infographic...), access: 15.5.2021.
 
17.
Golczak K., Golinowski K., Kamycki J., Lewandowski K. J., Pająk K., Płaczek J., Prokopowicz D., Wesołowski Z. (2020). Prognoza globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym. Prognoza kryzysu w obszarze gospodarczym (in:) P. Soroka, A. Skrabacz, P. Wilczyński, K. Golczak, R. Kołodziejczyk, K. Pająk, A. Mitręga (ed.) Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym, Warsaw: Publishing House Elipsa, pp. 87-120.
 
18.
Górski M. (2013). Rynkowy system finansowy, Warsaw: Publishing House PWE.
 
19.
Grzegorek J., Prokopowicz D., Goździewicz S. (2021). Wykorzystanie platform analitycznych Big Data Analytics technologii informacyjnych ICT w analizie sentymentu dla wybranej problematyki związanej z Przemysłem 4.0, (in:) P. J. Suwaj, S. Goździewicz, K. Samulska (ed.), Bezpieczeństwo informacyjne jednostek organizacyjnych. Wybrane problemy, Gorzów Wielkopolski: Publishing House Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pp. 101-142.
 
20.
Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2015). Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Poland (in:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, International Institute of Innovations “Science-Education-Business” in Warsaw, No. 2 (2) 2015, pp. 203-216.
 
21.
Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2016a). Globalization and the process of the system and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union standards (in:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2016, No. 1(9) 2016, pp. 63-75.
 
22.
Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2016b). Prawno-społeczne determinanty bezpieczeństwa gromadzenia i transferu danych niejawnych w internetowych portalach społecznościowych (in:) V. Vlastimil (ed.), “Međunarodni naučni zbornik. Pravo Ekonomija Menadžment I”, International Scientific Books. Right, Economy and Management I, Izdavač: Srpsko Razvojno Udruženje, Bački Petrovac, pp. 80-107.
 
23.
Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2020). Analysis of the security of information systems protection in the con-text of the global cyberatacs ransomware conducted on June 2, 2017, Chapter 4, (in:) S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki (ed.), Legal and Social Aspects of Cybersecurity, Warsaw: Difin Publisher, pp. 60-79.
 
24.
Harold J. (2010). Koniec globalizacji. Czego nauczył nas wielki kryzys?, Warsaw: Publishing House Scholar.
 
25.
Hale, Angrist, Goldszmidt, Kira, Petherick, Philips, Webster, Cameron-Blake, Hallas, Majumdar, Tatlow (2021). A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker), in: Nature Human Behaviour, last updated 27 May, 2021 (https://ourworldindata.org/cov...). This income suport May not apply to workers in all sectors, and May vry At the sub-national level.
 
26.
Jänicke M. (2011). Green Growth: From a Growing Eco-industry to a Sustainable Economy, Freie Universität Berlin, Berlin.
 
27.
Jessop B. (2011). The Global Economic Crisis, the Green New Deal, and the No-Growth Economy, Conference of UNRISD.
 
28.
Karaś D. (2017). Shapley value as a measurer of shareholders decision power, (w:) “World Scientific News”, No. 90/2017, pp. 231-242.
 
29.
Kontkiewicz – Studzińska J., Cieślak R. (2021). Digitalizacja polskich firm przemysłowych w dobie pandemii, Raport 2021, Wydawnictwo Autodesk, May 2021, (www.autodesk.pl/Przemysl2021).
 
30.
Kołodko G., Mihm S., Roubini N. (2011). Ekonomia kryzysu, Warsaw: Publishing House Wolters Kluwer Polska.
 
31.
Matosek M., Prokopowicz D. (2017). Importance And Security Of Information Provided By The Internet In The Context Of The Development Of Economic Entities In Poland (in:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, Warszawa: Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, No. 2 (6) 2017, pp. 219-231.
 
32.
Matosek M., Prokopowicz D. (2018). Szanse i bariery wielokulturowości jako aspektu organizacyjnego międzynarodowej współpracy rozwojowej w Unii Europejskiej (in:) “Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. Academic Journal of Socjology”, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, No. 23 (2) 2018, pp. 29-40.
 
33.
Matysek-Jędrych A. ed. (2011). Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła i konsekwencje kryzysu, Warsaw: Publishing House CeDeWu.
 
34.
Masi D., Day S., Godsell J. (2017). Supply chain configurations in the circular economy: A systematic literature review, (in:) „Sustainability”, No. 9(9) 2017, p. 1602.
 
35.
Mbeng L. O., Phillips P. S., Fairweather R. (2009). Developing sustainable waste management practice: application of q methodology to construct new strategy komponent in Limbe e Cameroon, (in:) „The Open Waste Management Journal”, No. 2, 2009, pp. 27 – 36.
 
36.
Nawrot W. (2009). Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Warsaw: Publishing House CeDeWu, p. 58.
 
37.
Ngan S. L., How B. S., Teng S. Y., Promentilla M. A. B., Yatim P., Er A. C., Lam H. L. (2019). Prioritization of sustainability indicators for promoting the circular economy: The case of developing countries, (in:) „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, No. 111, pp. 314–331.
 
38.
Ostrowska D. (2013). System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, Warsaw: Publishing House Difin.
 
39.
Pakulska J. (2018). Diversification of eco-innovation in the EU Member States, (in:) Staničkova M., Melecky L., Kovařova E., Dvorokova K. (ed.), Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, Ostrava: Technical University of Ostrava, pp. 1131‒1138.
 
40.
Pakulska J. (2020). Nakłady na innowacje ekologiczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018, (in:) „Studia Ecologiae et Bioethicae”, July 2020, No. 18, 2, pp. 57-70.
 
41.
Piech K., Wierus K. (2012). Ostatni światowy kryzys finansowy. przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa, Warsaw: Publishing House Instytut Wiedzy i Innowacji.
 
42.
Prokopowicz D. (2012). Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. Sięgając w przeszłość (in:) “Przedsiębiorstwo przyszłości”. Quarterly Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, No. 1 (10) 2012, January 2012, edition IV, pp. 37-48.
 
43.
Prokopowicz D. (2016). Social and economic determinants of the processes of economic globalization that shape the development of the banking system in Poland (in:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, No. 2(10) 2016, pp. 19-32.
 
44.
Prokopowicz D. (2018). Determinants of the normative improvement of prudential instruments of the financial system in Poland (in:) „International Journal of Legal Studies”, Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka – Edukacja – Rozwój” w Warszawie, Warszawa, June 2018, No. 1 (3) 2018, pp. 155-178.
 
45.
Prokopowicz D. (2020a). Analysis of the effects of post-2008 anti-crisis mild monetary policy of the Federal Reserve Bank and the European Central Bank (in:) “International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability”, volume 5, No. 1, 13 March 2020, Center for Industry, SME and Business Competition Study, Faculty of Economics, Trisakti University in Jakarta, Indonesia. University of Social Sciences, Warsaw, Poland, pp. 1-35.
 
46.
Prokopowicz D. (2020b). Implementation of The Principles of Sustainable Economy development as a key element of Pro-ecological transformation of The Economy towards Green Economy and Circular Economy (in:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój In Warsaw, No. 11 (1) 2020, pp. 417-480.
 
47.
Prokopowicz D., Gwoździewicz S. (2016). Prawo do ochrony informacji i danych osobowych w cyberprzestrzeni w dobie rozwoju bankowości internetowej – The Right to Protection of Information and Personal Data in the Cyberspace in the Age of the Internet Banking Development (in:) D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (ed.), “Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku”, Kraków: Publishing House LIBRON Filip Lohner, pp. 391-419.
 
48.
Prokopowicz D., Gwoździewicz S. (2017). The Big Data technologies as an important factor of electronic data processing and the development of computerized analytical platforms, Business Intelligence (in:) “International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability”, volume 2, issue 4, November 2017, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, University of Trisakti in Jakarta, Indonesia, University of Social Sciences in Warsaw, pp. 27-42.
 
49.
Prokopowicz D., Gwoździewicz S. (2018). Regulated normatively anti-cyclical, anti-crisis, domestic monetary policy of central banking in Poland (in:) „International Journal of Legal Studies”, Warsaw: Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka – Edukacja – Rozwój”, June 2018, No. 1 (3) 2018, pp. 215-232.
 
50.
Prokopowicz D., Gwoździewicz S. (2019). The Importance and Organization of Business Information Offered to Business Entities in Poland via the Global Internet Network (in:) “International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability”, volume 4, No. 2, July 2019, Center for Industry, SME and Business Competition Study, Faculty of Economics, Trisakti University in Jakarta, Indonesia. University of Social Sciences in Warsaw, pp. 25-43.
 
51.
Przybylska-Kapuścińska W. ed. (2013). Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, Warsaw: Publishing House CeDeWu.
 
52.
Ritchie H., Ortiz-Ospina E., Beltekian D., Mathieu E., Hasell J., Macdonald B., Giattino Ch., Appel C., Rodés-Guirao L., Roser M. (2021). Coronavirus Pandemic (COVID-19), Published online at OurWorldInData.org., Online Resource (Retrieved from: https://ourworldindata.org/cor...).
 
53.
Ritchie H., Roser M. (2021). CO2 and other Greenhouse Gas Emissions (in:) Portal internetowy “Our World in Data”, May 2017, (https://ourworldindata.org/co2...), for: Hadley Centre (HadCRUT4).
 
54.
Ritchie H., Ortiz-Ospina E., Beltekian D., Mathieu E., Hasell J., Macdonald B., Giattino Ch., Appel C., Rodés-Guirao L., Roser M. (2021). COVID-19: Stay-at-Home Restrictions, for: Hale, Angrist, Goldszmidt, Kira, Petherick, Philips, Webster, Cameron-Blake, Hallas, Majumdar, Tatlow (2021). A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker), in: Nature Human Behaviour, last updated 27 May, 2021 (https://ourworldindata.org/cov...).
 
55.
Sarnowski J., Prokopowicz D., Dmowski A. (2008). Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Warsaw: Publishing House Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 
56.
Scholtens B. (2009). Corporate social responsibility in the international banking industry, (in:) „Journal of Business Ethics”, Vol. 86, No. 2, 2009.
 
57.
Shahbaz M., Hye Q. M. A., Tiwari A. K., Leitão N. C. (2013). Economic growth, energy consumption, financial development, international trade and CO2 emissions in Indonesia, (in:) „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, Vol. 25, September 2013, pp. 109-121.
 
58.
Soboń J., Prokopowicz D. (2018). Anti-crisis state intervention and created in media images of global financial crisis (in:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój” in Warsaw, No. 2 (8) 2018, December 2018, pp. 263-277.
 
59.
Štrukelj T., Nikoli´c J., Zlatanovi´c D., Sternad Zabukovšek S. (2020). A Strategic Model for Sustainable Business Policy Development, (in:) „Sustainability”, No. 12(2020), p. 526; 10 January 2020, MDPI, (www.mdpi.com/journal/sustainability; doi:10.3390/su12020526).
 
60.
Sustainable Development Goals, (2020) in: „United Nations Development Programme.org” website, 2015-2020, (https://www.undp.org/content/u...), access: 12.5.2021.
 
61.
Szybowski D., Prokopowicz D., Gwoździewicz S. (2016). Activating interventionist monetary policy of the European Central Bank in the context of the security of the European Financial System (in:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, International Institute of Innovations “Science-Education-Business” in Warsaw, No. 2 (4) 2016, pp. 138-146.
 
62.
The 17 Global Goals for Sustainable Development, (2020) in: “Global Goals.org” website, 2015-2020, (https://www.globalgoals.org; https://worldslargestlesson.gl...), access: 11.5.2021.
 
63.
The UN Climate Change Conference COP 25 (2019) in: “UN Environment Programme” website, Overview, 2-13 December 2019, (https://www.unenvironment.org/...), access: 14.5.2021.
 
64.
Utama I, Utama M. (2019). The Political Law on Coal Mining in the Fulfilment of People’s Welfare in Indonesia, (in:) “Sriwijaya Law Review”, Vol. 3 Issue 1, January 2019, pp. 11-25, (http://journal.fh.unsri.ac.id/...; https://www.researchgate.net/p...).
 
65.
Wereda W., Prokopowicz D., Domańska-Szaruga B. (2018). Globalizacyjne i normatywne determinanty procesu doskonalenia zarządzania bankowym ryzykiem kredytowym w Polsce, Globalizational and normative determinants of the improvement of the banking credit risk management in Poland (in:) „International Journal of Legal Studies”, Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka – Edukacja – Rozwój” In Warsaw, Warsaw, December 2018, No. 2 (4) 2018, s. 257-293.
 
66.
Wołowiec W., Szybowski D., Prokopowicz D. (2019). Methods of development network analysis as a tool improving efficient organization management. (in:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój” in Warsaw, No. 1 (9) 2019, June 2019, pp. 229-249.
 
67.
Zielińska-Głębocka A. (2012). Współczesna gospodarka światowa, Warsaw: Publishing House Wolters Kluwer Polska.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top