From isolation to readaptation. Convict as the subject of penitentiary policy.
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2020-11-04
 
 
Acceptance date: 2021-01-04
 
 
Publication date: 2021-01-18
 
 
Corresponding author
Leszek Goździewski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2020;45(2):265-278
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The author, based on the available literature and his own professional experience in the police service, analysed the state of the penitentiary policy applied to convicts. He took into account and characterized the background of the activities performed as part of the execution of the imprisonment sentence in the People's Republic of Poland until 1989 and the solutions applied after the systemic transformation, indicating the status of the convict within the framework of rehabilitation procedures. He presented solutions in the area of social rehabilitation of prisoners and the possibility of their return to social life. In addition, he referred to the sociological basis of social rehabilitation as part of supervised freedom.He took into account and characterized the background of the activities performed as part of the execution of the imprisonment sentence in the People's Republic of Poland until 1989 and the solutions applied after the systemic transformation, indicating the status of the convict within the framework of rehabilitation procedures. He presented solutions in the area of social rehabilitation of prisoners and the possibility of their return to social life. In addition, he referred to the sociological basis of social rehabilitation as part of supervised freedom.
 
REFERENCES (9)
1.
Baładynowicz A.(2011), Probacja – resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, wydawnictwo Warszawa: Wolters Kulwers business, s.201. ISBN 9788326414916.
 
2.
Baładynowicz A.,(2010) Probacja kwartalnik II/2010, Warszawa: wydaw. Ministerstwo Sprawiedliwości, s.52. ISSN 1689-6122.
 
3.
Bębas S. (red.) (2010), Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, Radom: wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, s. 135. ISBN 9788362491056.
 
4.
Ciosek M.,(1996) Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk: wyd. Archidiecezji Gdańskiej „Stella Maris”, s.162. ISSN 8385111174.
 
5.
Limanowski K.,(2017) Organizacja i zadania służby więziennej w Polsce, Radom: wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, s.82. ISBN 9788362491483.
 
6.
Machel H,(2009) Wybrane problemy i zadania więziennictwa polskiego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 62-63 s.103, Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości, s.103. ISSN 1230-4433.
 
7.
Stepniak P.,(2009) Przemiany w polskim więziennictwie, a model oddziaływań wychowawczych „Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 62-63, Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości, s.79.
 
8.
Such-Pyrgiel, M. (2019) Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń: Wyd. Adam Marszałek. ISBN 9788366220966.
 
9.
Witkowska-Paleń, A. (2015). Programy wspierające proces readaptacji społecznej skazanych w zakładach karnych (Wybrane przykłady). Journal of Modern Science, 25(2), 177-194.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top