Ethics in organization management
 
More details
Hide details
1
Społecznz Akademia Nauk w Łodzi, Filia w Warszawie
 
 
Submission date: 2018-06-18
 
 
Acceptance date: 2018-06-27
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
Corresponding author
Jerzy Tomasz Zawisza   

Społecznz Akademia Nauk w Łodzi, Filia w Warszawie, 03-988 Warszawa, Pl.T. Kotarbińskiego 3m31, 03-988 Warszawa, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):235-250
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
You can have knowledge while learning ethics; which is moral and correct, but one can not learn a just course that would meet generally accepted norms. The fact is that it is much more difficult to evaluate the behavior according to the adopted standards, but you should not stop teaching ethical standards of conduct that will allow them to use them in the future in the process of managing the organization (company, company). Moral norms it: • observing our biological existence, • human dignity, • independence, and therefore human rights, • justice and soft virtues - general friendliness, • tolerance, • humanism, • protectiveness, • gratitude, • helping each other, • solidarity and socialization (Ossowska, 1985, pp. 21-22). Ethics is a science about morality. What is ethical comes from the outside in the form of common standards - a code or a decalogue. The term "ethics" comes from the Greek word ethos, meaning character, custom, habit, and in a similar language perspective also place, domination.
 
REFERENCES (18)
1.
Bugdol, M. (2007). Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Warszawa: Difin. ISBN 9788372517166.
 
2.
Dietl, J., Gasparski, W. (2000). Etyka biznesu, Warszawa: PWN. ISBN 8301122560.
 
3.
Galli, J. (2009). Trening i rozwój intuicji, Warszawa: Difin. ISBN 9788376410012.
 
4.
Gasparski, W. (2000). Wykłady z etyki biznesu, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. ISBN 8386846437.
 
5.
Gasparski, W. (2004). Wykłady z etyki biznesu, Nowa edycja, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. ISBN 8389437228.
 
6.
Griffin, R. W. (2005). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301140186.
 
7.
Jedynak, S. (1999). Słownik etyczny, Lublin: UMCS.
 
8.
Kisielnicki, J.(2008). Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817294.
 
9.
Kożych, B. (2007). Nauka o organizacji, Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375560374.
 
10.
Lazari-Pawłowska, I. (1992). Etyka. Pisma wybrane, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 8304038900.
 
11.
Lennick D., Kiel F. (2007). Inteligencja moralna, Wrocław: Purana. ISBN 9788360170151.
 
12.
Lewicka-Strzałecka, A. (1999). Etyczne standardy firm i pracowników, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. ISBN 8387632317.
 
13.
Myers, D. (2004). Intuicja, jej siła i słabość, Wrocław: Biblioteka Moderatora. ISBN 8392020715.
 
14.
Pawnik, W., Zbiegień-Maciąg, L. (2008). Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Kraków: AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. ISBN 9788374641692.
 
15.
Świniarski, J., Kasperski, M. (2002) Kodeksy etyczne jako zastosowanie etyki zawodowej w firmach, organizacjach i instytucjach, Warszawa: Agencja Reklamowo-Usługowa „PAT”. ISBN 8391471241.
 
16.
Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Warszawa: Poltext. ISBN 8386890630.
 
17.
Weber, M. (1989). Polityka jako zawód i powołanie, Kraków: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 
18.
Zimniewicz, K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320814391.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top