Economic and social conditions of launching a new product on the martket.
 
More details
Hide details
1
University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) Institute of Public Adminstration and Management
 
 
Submission date: 2022-08-06
 
 
Acceptance date: 2022-11-10
 
 
Publication date: 2022-11-29
 
 
Corresponding author
Łukasz Wojciechowski   

University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) Institute of Public Adminstration and Management
 
 
JoMS 2022;49(2):482-508
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of the article is a theoretical analysis of the process of introducing a new product to the market, taking into account economic and social aspects.

Material and methods:
Induction was used as the main research method. It involves drawing general conclusions or establishing regularities on the basis of analysis of empirically established phenomena and processes. It is a type of inference based on details about the general properties of a phenomenon or object. In addition, the paper uses two general research methods, i.e. analytical and synthetic methods, characterized by a particular approach to the study of reality.

Results:
First: the process of implementing new products/services should correlate with the company's development strategy Second: the development and introduction of new products/services as part of the company's activities must be in line with the development strategy and mission. Third: each in the process of planning and marketing of new products / services - distinguish eight stages (milestones of the process). Fourth: The consumer communication strategy should be carefully designed, written out, and then implemented step by step.

Conclusions:
First: the various organizational cells/accounting, marketing, legal departments, as well as development and implementation departments/ must know the essence of the product/service to be introduced for sale. Second: business units must have knowledge of: sales strategy, P&L, forecasts of A&P budgets, forecast of product profitability and implementation schedule. Third: when preparing a recommendation for planning and budgeting sales of new products/services, the individual organizational units of the form should know specific parameters. Fourth: the various organizational units should have knowledge of the prepared sales strategy.

 
REFERENCES (28)
1.
Altkorn, J. (2004). Podstawy Marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
 
2.
Burzyński, T., Wołowiec, T. (2008). Wybrane działania marketingowe w zakładzie hotelarskim. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2-3, 71-82.
 
3.
Czubała, A. (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
 
4.
Deszczyński, B. (2016). The Maturity of Corporate Relationship Management. Gospodarka Narodowa, 3, 6-11.
 
5.
Dejnaka, A. (2002). CRM zarządzanie kontaktami z klientami. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
6.
Fedirko, O., Zatonatska, T., Wolowiec, T., Skowron, S. (2021). Data Science and Marketing in E-Commerce Amid COVID-19 Pandemic. European Research Studies Journal, Special Issue 2, 3-16.
 
7.
Iacobucci, D., Hibbard, J.D. (1991). Toward an encompassing theory of business marketing relationships (BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): an empirical generalization. Journal of Interactive Marketing, 3, 21.
 
8.
Ignatiuk, S. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MSP na rynku polskim. Economy and Management, 3, 13.
 
9.
Jasiak, M. (2013). Marketing relacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 905, 91–103.
 
10.
Kaznowski, D. (2008). Nowy marketing. Warszawa: VFP Communications.
 
11.
Kotler, Ph. (1999). Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg SJA.
 
12.
Michalski, E. (2003). Marketing podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 
13.
Muzyczyszyn, P. (2018). Jak zwiększyć efektywność sprzedażową w terenie? Perspektywa handlowca i menedżera sprzedaży. Skuteczna sprzedaż, Proces sprzedaży, 14, https://www.nowa-sprzedaz.pl/a....
 
14.
Novo, J. (2004). Drilling Down – Turning Customer Data into Profits with a Spreadsheet, 3rd Edition, Saint Petersburg, PL, Booklocker.com Inc. http://www.jimnovo.com/RFM-tou....
 
15.
Nulman, P.R. (2004). Mów zawsze TAK! – Jak zdobyć i zatrzymać klienta, Studio EMKA, Warszawa 2004.
 
16.
Pilarczyk, B., Mruk, H. (2006). Kompendium wiedzy o marketingu. Warszawa: PWN.
 
17.
Reśko, D., Wołowiec, T., Żukowski, P. (2010). Zasadnicze problemy z podstaw zarządzania organizacją. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.
 
18.
Roff-Marsh, J. (2015). The machine. Texas: Greenleaf Book Group Press Austin, Texas 2015.
 
19.
Rudawska, E. (2005). Lojalność klientów. Warszawa: PWE.
 
20.
Sojkin, B. (2003). Zarządzanie Produktem. Warszawa: PWE.
 
21.
Sosnowska, A. (2003). Zarządzanie nowym produktem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
22.
Stankiewicz, D., Juszczyk M. (2010). Kształtowanie relacji z klientami, Zeszyty Naukowe 608 Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 15, 48.
 
23.
Wołowiec, T. (2021). Zarządzanie firmą w XXI wieku. Lublin: Innovatio Press WSEI.
 
24.
Wołowiec, T. (2010). Sellected issues of CSR concept – a marketing strategy or a responsible business. Disputationes Scientificae Univesrsitatis Catholicae Ruzomberok, 3, 71 – 92.
 
25.
Wołowiec, T. (2021). Zarzadzanie procesami. Lublin: Innovatio Press WSEI.
 
26.
Wołowiec, T., Reśko, D. (2013). Promotion as a form of business communication. Disputationes Scientificae Univesrsitatis Catholicae Ruzomberok, 3, 91-112.
 
27.
Wołowiec T., Bogacki S., Human resource management & resource planning in a public organization, International Journal of New Economics and Social Sciences” № 2 (10) 2021. S. 95-108.
 
28.
Wrzosek, W. (2012). Strategie marketingowe. Warszawa: PWE.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top