Economic and social conditions of launching a new product on the martket.
 
More details
Hide details
1
University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) Institute of Public Adminstration and Management
CORRESPONDING AUTHOR
Łukasz Wojciechowski   

University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) Institute of Public Adminstration and Management
Submission date: 2022-08-06
Acceptance date: 2022-11-10
Publication date: 2022-11-29
 
JoMS 2022;49(2):482–508
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of the article is a theoretical analysis of the process of introducing a new product to the market, taking into account economic and social aspects.

Material and methods:
Induction was used as the main research method. It involves drawing general conclusions or establishing regularities on the basis of analysis of empirically established phenomena and processes. It is a type of inference based on details about the general properties of a phenomenon or object. In addition, the paper uses two general research methods, i.e. analytical and synthetic methods, characterized by a particular approach to the study of reality.

Results:
First: the process of implementing new products/services should correlate with the company's development strategy Second: the development and introduction of new products/services as part of the company's activities must be in line with the development strategy and mission. Third: each in the process of planning and marketing of new products / services - distinguish eight stages (milestones of the process). Fourth: The consumer communication strategy should be carefully designed, written out, and then implemented step by step.

Conclusions:
First: the various organizational cells/accounting, marketing, legal departments, as well as development and implementation departments/ must know the essence of the product/service to be introduced for sale. Second: business units must have knowledge of: sales strategy, P&L, forecasts of A&P budgets, forecast of product profitability and implementation schedule. Third: when preparing a recommendation for planning and budgeting sales of new products/services, the individual organizational units of the form should know specific parameters. Fourth: the various organizational units should have knowledge of the prepared sales strategy.

 
REFERENCES (28)
1.
Altkorn, J. (2004). Podstawy Marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
 
2.
Burzyński, T., Wołowiec, T. (2008). Wybrane działania marketingowe w zakładzie hotelarskim. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2-3, 71-82.
 
3.
Czubała, A. (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
 
4.
Deszczyński, B. (2016). The Maturity of Corporate Relationship Management. Gospodarka Narodowa, 3, 6-11.
 
5.
Dejnaka, A. (2002). CRM zarządzanie kontaktami z klientami. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
6.
Fedirko, O., Zatonatska, T., Wolowiec, T., Skowron, S. (2021). Data Science and Marketing in E-Commerce Amid COVID-19 Pandemic. European Research Studies Journal, Special Issue 2, 3-16.
 
7.
Iacobucci, D., Hibbard, J.D. (1991). Toward an encompassing theory of business marketing relationships (BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): an empirical generalization. Journal of Interactive Marketing, 3, 21.
 
8.
Ignatiuk, S. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MSP na rynku polskim. Economy and Management, 3, 13.
 
9.
Jasiak, M. (2013). Marketing relacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 905, 91–103.
 
10.
Kaznowski, D. (2008). Nowy marketing. Warszawa: VFP Communications.
 
11.
Kotler, Ph. (1999). Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg SJA.
 
12.
Michalski, E. (2003). Marketing podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 
13.
Muzyczyszyn, P. (2018). Jak zwiększyć efektywność sprzedażową w terenie? Perspektywa handlowca i menedżera sprzedaży. Skuteczna sprzedaż, Proces sprzedaży, 14, https://www.nowa-sprzedaz.pl/a....
 
14.
Novo, J. (2004). Drilling Down – Turning Customer Data into Profits with a Spreadsheet, 3rd Edition, Saint Petersburg, PL, Booklocker.com Inc. http://www.jimnovo.com/RFM-tou....
 
15.
Nulman, P.R. (2004). Mów zawsze TAK! – Jak zdobyć i zatrzymać klienta, Studio EMKA, Warszawa 2004.
 
16.
Pilarczyk, B., Mruk, H. (2006). Kompendium wiedzy o marketingu. Warszawa: PWN.
 
17.
Reśko, D., Wołowiec, T., Żukowski, P. (2010). Zasadnicze problemy z podstaw zarządzania organizacją. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.
 
18.
Roff-Marsh, J. (2015). The machine. Texas: Greenleaf Book Group Press Austin, Texas 2015.
 
19.
Rudawska, E. (2005). Lojalność klientów. Warszawa: PWE.
 
20.
Sojkin, B. (2003). Zarządzanie Produktem. Warszawa: PWE.
 
21.
Sosnowska, A. (2003). Zarządzanie nowym produktem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
22.
Stankiewicz, D., Juszczyk M. (2010). Kształtowanie relacji z klientami, Zeszyty Naukowe 608 Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 15, 48.
 
23.
Wołowiec, T. (2021). Zarządzanie firmą w XXI wieku. Lublin: Innovatio Press WSEI.
 
24.
Wołowiec, T. (2010). Sellected issues of CSR concept – a marketing strategy or a responsible business. Disputationes Scientificae Univesrsitatis Catholicae Ruzomberok, 3, 71 – 92.
 
25.
Wołowiec, T. (2021). Zarzadzanie procesami. Lublin: Innovatio Press WSEI.
 
26.
Wołowiec, T., Reśko, D. (2013). Promotion as a form of business communication. Disputationes Scientificae Univesrsitatis Catholicae Ruzomberok, 3, 91-112.
 
27.
Wołowiec T., Bogacki S., Human resource management & resource planning in a public organization, International Journal of New Economics and Social Sciences” № 2 (10) 2021. S. 95-108.
 
28.
Wrzosek, W. (2012). Strategie marketingowe. Warszawa: PWE.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031