Change management in the process of implementing new products. Economic and social perspective
 
More details
Hide details
1
University of Economy and Innovation in Lublin (WSEI) Institute of Public Adminstration and Management
 
 
Submission date: 2022-08-07
 
 
Acceptance date: 2022-11-21
 
 
Publication date: 2022-11-29
 
 
Corresponding author
Olena Ivashko   

University of Economy and Innovation in Lublin (WSEI) Institute of Public Adminstration and Management
 
 
JoMS 2022;49(2):585-607
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main purpose of the paper is to present the role and importance of change management in the process of introducing new products to the market.

Material and methods:
Methods include various types of analysis, expert opinion, statistical data and scientific documents used in social research. Uses two general research methods, i.e. analytical and synthetic methods. The research methods used in the study are: comparative analysis, functional analysis and the method of research in dynamic terms.

Results:
The analysis attempted to verify the following research hypothesis: economically effective introduction of a new product to the market requires a systemic approach to change management in the organization.

Conclusions:
An effective and successful new product launch strategy should include the following elements of economic and social analysis of the near and far environment: · analysis and definition of the needs and behavior of the potential consumer of the new product. If there is a possibility, it is a good idea to launch professional marketing research on the target group (quantitative and qualitative). · market analysis and forecast: sales forecast for the entire category for the coming years, definition of seasonality (or lack thereof), Porter's 5 forces concept, SWOT and other tools as needed. · competitor analysis: development of volume and value sales of the nearest competitors, identification of strong and weak aspects of the competition. · analysis of category promotion strategy: expenses, how to spend, promotion places and analysis of activities in sales channels, use of media · product architecture: preparation of a plan for expansion of product lines/variants for the next few years and preliminary timing of their introduction.

 
REFERENCES (35)
1.
Armstrong, M. (1999). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
2.
Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
3.
Anisimowicz, U., Wołowiec, T. (2022). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a integracyjna wizja społeczeństwa – uwarunkowania ekonomiczne i społeczne. Journal of Modern Science, 1(48), 207-230.
 
4.
Blikle, A. (2018). Doktryna jakości. Warszawa: PWE.
 
5.
Burzyński, T., Wołowiec, T. (2008). Wybrane działania marketingowe w zakładzie hotelarskim. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2-3, 71-82.
 
6.
Czerska, M. (1996). Organizacja przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
7.
Dąbrowski, A., Schumann, A., Woleński, J. (2012). Podejmowanie decyzji: pojęcia, teorie, kontrowersje, Copernicus Center Press, Kraków 2015; Rebizant W. Metody Podejmowania Decyzji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
8.
Deszczyński, B. (2016). The Maturity of Corporate Relationship Management. Gospodarka Narodowa, 3, 14-15.
 
9.
Fedirko, O., Zatonatska, T., Wolowiec, T., Skowron, S. (2021). Data Science and Marketing in E-Commerce Amid COVID-19 Pandemic. European Research Studies Journal, Special Issue 2, 3-16.
 
10.
Froeb, L. M., McCann, B. T. (2012). Ekonomia menedżerska. Warszawa: PWE.
 
11.
Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 
12.
Iacobucci, D., Hibbard, J.D. (1991). Toward an encompassing theory of business marketing relationships (BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): an empirical generalization. Journal of Interactive Marketing, 3, 21.
 
13.
Janis, I. L., & Mann, L. (1997). Decision making: A psychological analysis of conflict, choice, and commitment. London: Free Press.
 
14.
Kowalczyk, E., Roszyk-Kowalska, G. (2016). Człowiek w organizacji XXI wieku. Wyzwania dla współczesnego zarządzania. Poznań: Studenckie Koło Naukowe Psychologii Biznesu.
 
15.
Kowalczewski, W. (2008). Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce. Warszawa: Difin.
 
16.
Kaznowski D. (2008). Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008.
 
17.
Lambert, T. (1999). Problemy zarządzania. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 
18.
Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 
19.
Pilarczyk, B., Mruk, H. (2006). Kompendium wiedzy o marketingu. Warszawa: PWN.
 
20.
Reśko, D., Wołowiec, T., Żukowski, P. (2010). Zasadnicze problemy z podstaw zarządzania organizacją. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.
 
21.
Rudawska, E. (2005). Lojalność klientów. Warszawa: PWE.
 
22.
Samuelson, F.W., Marks, G.S. (2009) Ekonomia Menedżerska. Warszawa: PWE.
 
23.
Sojkin, B. (2003). Zarządzanie Produktem. Warszawa: PWE.
 
24.
Sosnowska, A. (2003). Zarządzanie nowym produktem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
25.
Stankiewicz, D., Juszczyk M. (2010). Kształtowanie relacji z klientami, Zeszyty Naukowe 608 Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 15, 48.
 
26.
Stoner, J.A.F., Wankel, Ch. (2006). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 
27.
Stiglitz, J.E. (2001). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 
28.
Stoner, J. A. F., Freeman, E. R., Gilbert, D. R. (2011). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 
29.
Targalski, J. (1986). Podejmowanie decyzji, W: Organizacja i zarządzanie, pod red. A. Stabryły, J. Trzcienieckiego. Warszawa: PWE.
 
30.
Wołowiec, T. (2010). Sellected issues of CSR concept – a marketing strategy or a responsible business. Disputationes Scientificae Univesrsitatis Catholicae Ruzomberok, 3, 71 – 92.
 
31.
Wołowiec, T. (2021a). Zarzadzanie procesami. Lublin: Innovatio Press WSEI.
 
32.
Wołowiec T. (2021b). Plan, organise, prioritise work. Lublin: Innovatio Press WSEI.
 
33.
Wołowiec, T. (2021c). Zarządzanie firmą w XXI wieku. Lublin: Innovatio Press WSEI.
 
34.
Wołowiec, T., Reśko, D. (2013). Promotion as a form of business communication. Disputationes Scientificae Univesrsitatis Catholicae Ruzomberok, 3, 91-112.
 
35.
Wołowiec T., Bogacki S. (2021). Human resource management & resource planning in a public organization. International Journal of New Economics and Social Sciences, 2(10), 95-108.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top