The dilemma of sustainable consumption and sustainable development in the international law and the EU
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Publication date: 2015-09-30
 
 
JoMS 2015;26(3):101-113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Zrównoważona konsumpcja i zrównoważony rozwój to dwa obszary działań o znacznym wpływie na gospodarkę każdego państwa, szczególnie rozwiniętego. Zrównoważona konsumpcja nie musi oznaczać obniżenia intensywności konsumowania; należy ją wiązać raczej z efektywnością. W defi nicjach zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju szczególnie akcentuje się element przyszłości i ochrony środowiska życia, dlatego też należy wprowadzać i realizować polityki proekologicznego wychowywania i edukowania obywateli w kwestiach dotyczących wyboru produktów i usług oraz ich wpływu na środowisko. Zrównoważone konsumowanie to też sprawiedliwe, międzypokoleniowe i wewnątrzgeneracyjne korzystanie z zasobów Ziemi, uwzględniające zdolności przyswajania i neutralizowania wprowadzanych do środowiska substancji i odpadów, mające na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia powietrza, skażenia gleby, spadku ilości wody zdatnej do użytku, nagromadzenia odpadów, narastających dysproporcji gospodarczych i społecznych, a więc obniżenia bezpieczeństwa ekologicznego i pogorszenia warunków życia.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top