Between good and evil… A nursing home and the needs and expectations of inhabitants and their families
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
 
Submission date: 2020-04-02
 
 
Final revision date: 2020-11-19
 
 
Acceptance date: 2020-11-20
 
 
Publication date: 2021-01-18
 
 
Corresponding author
Halina Guzy-Steinke   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
 
JoMS 2020;45(2):169-182
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Human history is situated between good and evil. The reflection concerns the complex reality of meeting inhabitants’ needs in an institution being a nursing home. A stay at a nursing home is necessary in crisis situations with which a family or an individual cannot deal themselves. A nursing home is a home for its inhabitants who have specific requirements. For the purposes of the article, interviews were conducted with the personnel and management of two nursing homes for the elderly. Conclusions indicate the need for individualised help and care for residents.

Material and methods:
The method was interviewed by staff of two nursing homes

Results:
The employees themselves consider the lack of their own preparation for work with the elderly. Employees in interviews signal the needs of an individual work with residents: conversation, intimacy, attention

Conclusions:
Because is coming a new generation of older people we therefore need to change the education of caregivers and social workers taking into account soft competences in the context of the ethics of care (N. Noddings)

 
REFERENCES (20)
1.
Baggini J., Fosl (2010), Przybornik etyka. Kompendium metod i pojęć etycznych, Warsaw: Instytut Wydawniczy PAX. ISBN 9788321118703.
 
2.
Dąbrowski K. (1974), Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Warsaw: PTHP.
 
3.
Doniec R. (2009), Relacje rodzinne a wyznaczniki partnerstwa w modelach i kulturze wychowawczej rodziny [in:] Truskolaska J. (ed.) Partnerstwo w rodzinie, Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788373639294.
 
4.
De Barbro B. (1999), Struktura rodziny [in:] B. de Barbro (ed.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Krakow: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 8323311846.
 
5.
Dyczewski L. (1994), Rodzina-Społeczeństwo-Państwo, Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 8385291962.
 
6.
Fabiś A., Chabior A., Wawrzyniak J.K. (2017), Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Krakow: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 9788380952621.
 
7.
Frankl V. E. (1998), Homo patiens, Warsaw: Instytut Wydawniczy Pax. ISBN 8321105246.
 
8.
Guzy-Steinke H. (2014), Relacje rodziców i dzieci w kontekście wzajemności [in:] J. Brągiel, B. Górnicka (ed.) Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ISBN 9788373955974.
 
9.
Hałas E. (1998), Intymne wartości domu [in:] L. Dyczewski, D. Wadowski (eds.) Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 8322806647.
 
10.
Kalka J. (2016), Seniorzy a młodsze pokolenia – problemy życia codziennego. Komunikat z badań, CBOS no. 161, Warsaw.
 
11.
Kołbik I., 1999, Lojalność rodzinna [in:] Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, ed. B. de Barbaro, Krakow: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 8323311846.
 
12.
Kowalewski J. T. (2006), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 8371719787.
 
13.
Kropińska (2000), Przekonania zdrowotne. W poszukiwaniu perspektywy pedagogicznej, Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP. ISBN 8370963234.
 
14.
Nowak-Dziemianowicz M. (2002), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wroclaw: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 8322922728.
 
15.
Popielski K., (1987), „Sens” i „wartość” życia jako kategorie antropologicznopsychologiczne [in:] Popielski K. (ed.), Człowiek pytanie otwarte: Studia z logoteorii i logoterapii, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 8300006672.
 
16.
Popielski K., Wolicki M. (1987), Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i niektóre jej aplikacje do teorii osobowości, [in:] Człowiek pytanie otwarte: Studia z logoteorii i logoterapii, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 8300006672.
 
17.
Seredyńska D. (2010), Od koncepcji zdrowia do edukacji zdrowotnej [in:] M. Kuchcińska, E. Kościńska (eds.), Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. ISBN 9788370967611.
 
18.
Szatur-Jaworska B. (2014), Uczestnictwo osób starszych w sferze publicznej, [in:] P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska (eds.), Aktywne starzenie się – Przeciwdziałanie barierom, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788379690411.
 
19.
Waleszczyński A. (2012), Pojęcie troski we współczesnej etyce, Studia Philosophiae Christianae 48/2. ISSN 0585-5470.
 
20.
Wysocka E. (1998), Wybrane formy opieki i pomocy [in:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska (eds.) Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan perspektywy, Lodz: Wydaw. Uniwersytetu. ISBN 8371711751.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top