Zespół Redakcyjny
 

dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE - Redaktor naczelna
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska

dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel - Zastępca redaktora naczelnego
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska

dr Tadeusz Graca - Zastępca redaktora
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska

dr Iwona Florek - Redaktor językowy (język włoski)
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska

mgr Aurelia Łuczyńska - Redaktor językowy (język angielski)
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska

mgr inż. Urszula Kraszewska - Sekretarz redakcji
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031