ORIGINAL PAPER
Security of logistical processes of service enterprises in the supply chain under the conditions of "green requirements"
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
Military Technical Academy
 
 
Submission date: 2023-10-24
 
 
Final revision date: 2024-04-15
 
 
Acceptance date: 2024-05-15
 
 
Publication date: 2024-06-27
 
 
Corresponding author
Dorota Krupnik   

Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
JoMS 2024;56(2):576-595
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article was to analyze and evaluate logistics processes on the example of selected organizations in terms of the risk of implementing sustainable development in the supply chain. An attempt was made to assess the adaptation of supply chains to the new conditions resulting from the Green Deal.

Material and methods:
Risk estimation using the SCOR model and modified PESTEL. A model of the external and internal supply chain system with a sequence of connections between its links and an information flow integrator reducing the risk of disruptions. A comparative method for assessing the degree of implementation of the goals of the 2030 Agenda by selected organizations.

Results:
Using the selected example, an external and internal supply chain system was identified. The importance of selected measures and indicators for assessing the effectiveness of supply chains was emphasized, taking into account the SCOR model, drawing attention to the lack of environmental attributes in this model. A modified PESTEL model was proposed to analyze and assess threats to global supply chains due to the possibility of destabilization in conditions of global sustainable development. It was proposed to implement the requirements of the organization management system based on the requirements of the ISO 28000 standard.

Conclusions:
The article focuses on issues important for the security of supply chains in conditions of sustainable development. Companies face constraints and disruptions from external factors that impede flows in supply chains. institutional customers and individual clients. The search for stability for the safe conduct of manufacturing and commercial processes forces organizations to look for effective risk assessment tools (e.g. SCORE, PESTEL) and new management methods.

 
REFERENCES (27)
1.
Baraniecka, A. (2015). Rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw jako skutek kryzysów: ekonomicznego i środowiskowego [in:] A. Skowrońska, J. Witkowski (ed.). Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 383.
 
2.
Borys, T. (2009). Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu. in: D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska (ed.). Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, 166-185. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 
3.
Ciesielski, M., Długosz J. (2010). Strategie łańcuchów dostaw. PWE.
 
4.
Chodyński, A. (2016). Kreowanie odpowiedzialnego biznesu. Oficyna Wydawnicza AFM.
 
5.
Directive (2022) 464. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 16.12.2022. PL. Dziennik Urzędowy UE L 322/15.
 
6.
Europejski Zielony Ład w pytaniach i odpowiedziach. (2021). POiŚ 2014–2020.
 
7.
Grendys, A. (July 2021). Sposoby na neutralność klimatyczną, czyli o co chodzi w Zielonym Ładzie. Platforma Przemysłu Przyszłości.
 
8.
Gołembska, E. (2023). Kompendium wiedzy o logistyce. PWN.
 
9.
Kraszewska, M., Pujer K. (2017). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Sposoby budowania przewagi. Wydawnictwo Exante.
 
10.
Hentschnel, B., Cyplik P. (2015). Wieloaspektowe uwarunkowania integracji łańcucha dostaw typu forward i backward. Modelowanie i ocena stopnia integracji. WSzL.
 
11.
Kempny, D. (2012). Logistyczna obsługa klienta. PWE.
 
12.
Kulińska, E. (2007). Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, 1, 18–21. Logistyka.
 
13.
Komunikat Czysta Planeta COM. 2018 (773). final, link: https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
14.
Płaczek, E. (2012). Zrównoważony rozwój – nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, issue 84, 79-92. Transport.
 
15.
Poirier, Ch.C., Quinn F.J. (2003). A Survey of Supply Chain Progress. Supply Chain Management Review, 7, 40-74.
 
16.
Reports (2022). Sustainable development reports of companies A.
 
17.
Reports (2022). Sustainable development reports of companies B.
 
18.
Reports (2022). Sustainable development reports of companies C.
 
19.
Raport WTW (2023). Raport na temat ryzyka w globalnym łańcuchu dostaw. Willis Towers Watson, March 27.
 
20.
Szymonik, A., M. Bielecki M. (2015). Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Difin.
 
21.
Andrzej Szymonik A. (2014). Funkcjonowanie łańcucha dostaw w sytuacjach zagrożeń. Logistyka. issue 6, 13817-13824.
 
22.
Sens i drogi do Zielonego Ładu. (2021). Pomorski Thinkletter, 3(6). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
23.
Supply Chain Operations. (2012). Reference Model. Revision 11.0.
 
24.
Supply Chain Council. (2008). SCOR. Framework 2.1.
 
25.
Wieteska, G., (2011). Bezpieczeństwo w sieci dostaw, 258, 149–162. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica.
 
26.
Tundys B. (2017). Zarządzanie zrównoważonym i odpowiedzialnym łańcuchem dostaw – analiza metod, narzędzi i dobrych praktyk, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskie. Zarządzanie. issue 25(2). 73–83.
 
27.
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. (2023). GUS.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top