HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Quality instruments for efficient and safe organization management
 
More details
Hide details
1
PSW BP
 
2
ASzWoj
 
3
UPH Siedlce
 
 
Submission date: 2021-06-11
 
 
Final revision date: 2021-09-19
 
 
Acceptance date: 2021-10-14
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Zbigniew Ciekanowski   

PSW BP
 
 
JoMS 2021;47(2):45-59
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The quality management system in an organization can ensure the safety of the organization's operation by unambiguous definition of tasks, competences and responsibilities of employees and continuous improvement of the activities carried out. The implementation of procedures resulting from the essence of the quality management system in an organization are flexible enough to be able to react freely to changes taking place in its environment, and thus should be focused on continuous improvement. In order to be able to perform the tasks and achieve the goals resulting from the implementation of the strategy, the company must have the tools and means that will allow it to shape the product quality at all stages of the production and commercialization cycle. The aim of the article is to present the place that the instruments of improving quality management systems occupy in ensuring safe functioning.
 
REFERENCES (21)
1.
Baraniecka, A., Witkowski, J. (2005). Siedem pułapek certyfikacji systemów zarządzania jakością, Przegląd Organizacji. s. 39.
 
2.
Ciekanowski, Z. Nowicka, J, Wyrebek H. (2017). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Warszawa. CeDeWu. s. 239.
 
3.
Dwiliński, L. (2000). Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Warszawa.Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. s. 71.
 
4.
Hamrol, A. Mantura, W. (2005). Zarządzanie Jakością – teoria i praktyka. Warszawa. PWN. s. 208.
 
5.
Harry, M. Schroeder, M. (2005). Six Sigma, Kraków. Oficyna Ekonomiczna. s. 8.
 
6.
Jones, E. (2017). Quality Management Organizations Using Lean Six Sigma Techniques, CRC Press. s. 402.
 
7.
Kindlarski, E. Bagiński, J. (1994). Podstawy zarządzania przez jakość, Seria: Zarządzanie przez jakość - doskonalenie jakości w firmach prywatnych i państwowych, metodyki, systemy, metody i techniki, Warszawa.Bellona. s. 65.
 
8.
Luthra, S. Garg, D.Agarval, A. Mangla, R. (2020). Total Quality Management. Principle, Methods, and Applications. CRC Press. s. 197.
 
9.
Ładoński, W. Szołtysek, K. (2005). Zarządzanie jakością. Wrpcław. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. s. 42.
 
10.
Łańcucki, J. (2004). Efektywność systemów zarządzania. Poznań. PZITS. s. 10.
 
11.
Opolski, K. (2000). Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania, Warszawa. CeDeWu. s. 78.
 
12.
Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność, Lublin. UMCS. s. 9.
 
13.
Slywotzky, A. J. D. Morrison, D. J. Adelman, B. (2000). Strefa zysków, Warszawa. s. 42.
 
14.
Steinbeck, H. (1998). Total Quality Management. Kompleksowe Zarządzanie jakością. Warszawa. Placet. s. 83.
 
15.
Tricker, R. (2019), Quality Management Systems, Routledge. s. 67.
 
16.
Wasilewski, L. (1998). Podstawy zarządzania jakością, Warszawa. s. 234.
 
17.
Więcek, J. (2007). Zintegrowane zarządzanie jakością. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. s. 79.
 
18.
Wyrębek, H. (2013). Integracja systemów zarządzania jako wyznacznik dojrzałości organizacji, [w:] E. Skrzypek (red.), Dojrzałość organizacji – aspekty jakościowe. Lublin. UMCS. s. 186.
 
19.
Wyrębek, H. (2010). Uwarunkowania procesu wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno – handloweg. Siedlce. „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 86 Seria: Administracja i Zarządzanie”(13) 2010. s. 128.
 
20.
Wysokińska-Senkus, A. Wyrębek, H. (2012). Znormalizowane systemy zarządzania w Europie i na świecie, „Zeszyty Naukowe” nr 23/2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. s. 83.
 
21.
Zapłata, S. (2009). Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Warszawa. Oficyna Wolters Kluwer Business. s. 22.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top