Educational models - between humanism and commerce
 
More details
Hide details
1
WSGE
 
 
Submission date: 2017-07-25
 
 
Acceptance date: 2017-11-22
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
Corresponding author
Barbara Olga Antczak   

WSGE, Sienkiewicz, from28@wp.pl Józefów, Polska
 
 
JoMS 2017;35(4):147-160
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Today's information society is characterized by new conditions of existence for people and organizations. It produces, collects, processes and uses information, which can be defined as the gradual emergence of the so-called knowledge society in which knowledge is a result of universal education. It is linked with the process of creating, transmitting and delivering knowledge. It is important to teach skills of learning and gaining knowledge. The sphere of education is a key to prepare society for new challenges and to solve problems of the modern world. One of them is the technological revolution, especially its information part. It is necessary to consider which education model would be best suited to fit the challenges of the 21st century. The article aims at identifying determinants of the development of the educational market from both demand and supply perspective. This market, like others, is becoming a global market, which means that this entails to both opportunities and threats. It shows different models of education and marketing tools used in the educational market.
 
REFERENCES (13)
1.
Antczak, B. ( 2015). “Usługi edukacyjne – misja czy komercja?”, Journal of Modern Science, 1/24/2015, Józefów: WSGE.
 
2.
Antczak, B. (2012). „Współczesne tendencję tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy”, Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: WSGE.
 
3.
Antczak, B. (2011). Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753123.
 
4.
Hegel, G.W.F. ( 1969). Zasady filozofii i prawa, Warszawa: PWN.
 
5.
Kant, L. (1995). O porzekadle; Do wiecznego pokoju, Toruń: COMER.
 
6.
Marks, K., Engels, F. (1969). Manifest komunistyczny, Warszawa: Książka i Wiedza.
 
7.
Mirandoli, P. (2010). O godności człowieka, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
8.
Novikowa, K. (2016). „Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej”, Journal of Modern Science, 2/29/2016, Józefów: WSGE.
 
9.
Ritzer, G. (2009). McDonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Muza S.A.
 
10.
Szejniuk, A. (2013). „Społeczna odpowiedzialność biznesu instrumentem autorytetu organizacji wśród społeczności lokalnej”, Autorytet w wychowaniu i edukacji, Józefów: WSGE.
 
11.
Zacher, L.W., Antczak, B. ( 2003). „Edukacja – między misją a komercją”, Edukacyjne problemy czasu globalizacji, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.
 
12.
Gross-Gołacka E., (2008). Równowaga praca-życie a strategia zarządzania zasobami ludzkimi, w: Sadowska –Suarska (red.) Równowaga praca-życie-rodzina. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ISBN 9788387981730.
 
13.
Gross-Gołacka E., (2016) Rola koncepcji zagadnienia różnorodnością w doskonaleniu organizacji, Problemy Jakości nr 4, s. 28-34 ISSN 0137-8651.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top