Mathematics education published in the “Wychowanie Przedszkolne” [in English: Preschool Education] journal (1925–1939)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Submission date: 2019-05-30
 
 
Acceptance date: 2019-10-12
 
 
Publication date: 2019-10-25
 
 
Corresponding author
Aleksandra Anna Feliniak   

Uniwersytet Łódzki
 
 
JoMS 2019;42(3):83-93
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
In the interwar period, educational magazines played a huge role in popularizing the latest concepts and didactic solutions. In the years 1918-1939, several titles were addressed to pre-school educators. In this group, "Preschool Education" can be considered as one of the most important magazines. His main tasks included improving teachers' professional competences and disseminating the achievements of Polish and world pedagogical thought. On the pages of the magazine, much attention was paid to the issue of mathematical education of a small child. These publications were substantive support for pre-school educators at the time.

Material and methods:
analysis of source texts

Results:
On the pages of the "Preschool Education" (1925-1939) magazine, many articles can be found in the field of mathematical education of a small child, constituting significant substantive support for pre-school educators in the interwar period.

Conclusions:
The text is a short presentation of articles in the field of mathematics education published in the journal "Preschool Education" (1925-1939).

 
REFERENCES (26)
1.
A. L., (1930). Ćwiczenia rachunkowe. Wychowanie Przedszkolne 1, ss. 16-17.
 
2.
Ćwiczenia rachunkowe, (1925). Wychowanie Przedszkolne 1, ss. 20-21.
 
3.
Ćwiczenie rachunkowe, (1933). Wychowanie Przedszkolne 1, ss. 28.
 
4.
Ćwiczenia rachunkowe. Liczba 4, (1930). Wychowanie Przedszkolne 2, ss. 41.
 
5.
Ćwiczenia rachunkowe (Zabawa na dworze), (1930). Wychowanie Przedszkolne 6, ss. 141.
 
6.
Ćwiczenie rachunkowe (liczba 5), (1935). Wychowanie Przedszkolne 1, ss. 24.
 
7.
Girtlerowa, S. (1926). Ćwiczenia rachunkowe. Wychowanie Przedszkolne 2, ss. 20.
 
8.
Grosglikowa, B. (1925). Zagadnienie ćwiczeń rachunkowych w przedszkolu. Wychowanie Przedszkolne 11-12, ss. 4-12.
 
9.
Hellmann, J. (1928). Wstępne nauczanie rachunków. Wychowanie Przedszkolne 9, ss. 169-172.
 
10.
Hellmann, J. (1931). Nauczanie rachunków dzieci w wieku do lat 7-miu. Wychowanie Przedszkolne 5, ss. 135–138.
 
11.
Oderfeldowa, C. (1925). Z zagadnień rachunkowych. Wychowanie Przedszkolne 4, ss. 21-22.
 
12.
Oderfeldowa, C. (1927). Uwagi o ćwiczeniach rachunkowych. Wychowanie Przedszkolne 11, ss. 21-22.
 
13.
Pierwsze ćwiczenia rachunkowe, (1926). Wychowanie Przedszkolne 9, ss. 21-22.
 
14.
Sosnowska, J. (2016). Wydawcy polskich czasopism pedagogicznych adresowanych do wychowawczyń przedszkoli i ich rola w popularyzowaniu idei wychowania przedszkolnego w II Rzeczypospolitej, w: I. Michalska, G. Michalski (red.), Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku (ss. 31-55). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
15.
Szaadowa, M., (1938). Wazoniki – Ćwiczenia liczbowe. Wychowanie Przedszkolne 2, ss. 64.
 
16.
V. W. C. A., (1937). Gra rachunkowa. Wychowanie Przedszkolne 2, ss. 60.
 
17.
Weryho-Radziwiłłowiczowa, M. (1925). Słowo wstępne. Wychowanie Przedszkolne 1, ss. 1-3.
 
18.
Weryho-Radziwiłłowiczowa, M. (1930). Zarys wychowania przedszkolnego. Warszawa: Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem.
 
19.
Wira-Świątkowska, K. (2004). Kształcenie wychowawczyń przedszkoli w działalności Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej, w: W. Leżańska (red.), Historyczne i współczesne konteksty kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji (ss. 151-156). Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki.
 
20.
Wira-Świątkowska, K. (2007). “Wychowanie Przedszkolne” jako czasopismo propagujące idee nowego wychowania, w: T. Jałmużna (red.), Z teorii i doświadczeń pedagogicznych. Łódzkie Studia Pedagogiczne 1, (ss. 91-99). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
21.
Z. B., (1933). Ćwiczenie rachunkowe z liczbą 5. Wychowanie Przedszkolne 5, ss. 155–156.
 
22.
Z. Ch., (1926). Pierwsze ćwiczenia rachunkowe (Zabawa w niespodzianki). Wychowanie Przedszkolne 11, ss. 23.
 
23.
Zakrzewska, A. (1929). Ćwiczenia rachunkowe. Wychowanie Przedszkolne 2, ss. 40-41.
 
24.
Zawirska, J. (1926). Rozwój sprawności liczbowej u dzieci w wieku od lat 2 do 6. Według pracy Hermana Beckmana. Wychowanie Przedszkolne 10, ss. 1-4.
 
25.
Żmichrowska, M. J. (1992). Wybrane zagadnienia czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce w latach 1918-1939. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
26.
Żukiewiczowa, Z. (1925). Ćwiczenia liczbowe z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wychowanie Przedszkolne 2, ss. 7–10.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top