The integrity of internal and external sources of innovation in a company as an essential competitiveness aspect
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Niestacjonarne Studia Doktoranckie
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
JoMS 2017;35(4):177-196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contextualizes the external and internal sources of innovation in companies and defines innovative companies. It also emphasizes and individualizes the significance of the internal willingness to absorb and enforce the innovations. The process of building pro-innovative organizational culture as one of the most important internal elements of the company’s innovation is the basis of adaptation to the modern world and using the external conditions. The paper contains current information regarding the amount of financial resources acquired by companies from external funds. The aim of this paper is identification of internal and external sources of innovation and their use in the context of competitiveness. The purpose has been achieved by analyzing literature sources, evaluation of other authors’ research and case studies. The paper attempts to prove that only maintaining coherence among external conditions of surroundings and internal company’s resources might lead to its sustainable development and acquisition of competitive privileges. Authors claim that the integrity of internal and external sources of innovation stimulates the implementation of projects and the acceptance of the risks associated with it.
 
REFERENCES (25)
1.
Balcerowicz, E. i Wziatek-Kubiak, A. (2009). Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, Warszawa: Wydawnictwo CASE, s. 17.
 
2.
Białoń, L. i Stankowski, K. (2014). Transfer i transformacja wyników badań ze sfery nauki do małych i średnich firm, [w:] L. Białoń, A. Kamińska (red.), Uwarunkowania przekształceń małych i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne. Zarys problematyki, s. 48−67, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. ISBN 9788375201703.
 
3.
Chesbrough, H.W. (2006). Open innovation: a new paradigm for understanding industrial innovation, [w:] H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (ed.), Open innovation: researching a new paradigm, s. 2−18, New York: Oxford University Press. ISBN 978-0199226467.
 
4.
Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M., Mroczkowska, D. (2010). Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 38. ISBN 9788393151509.
 
5.
Francik, A. i Pocztowski, A. (1991). Procesy innowacyjne, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 27.
 
6.
Hartman, A. (2006). The role of organizational culture in motivating innovative behaviour in construction firms, “Construction innovation” 6 (3), s. 159−172. ISSN 1471-4175.
 
7.
Janasz, W., Janasz, K., Prozorowicz, M., Świadek, A., Wiśniewska, J. (2002). Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 55. ISBN 8372412138.
 
8.
Jasiński, A.H. (1992). Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, s. 25. ISBN 830512617X.
 
9.
Karasek, A. (2014). Źródła innowacji w polskich przedsiębiorstwach: wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, „Studia Ekonomiczne”, nr 183, cz. 2, s. 45−54. ISSN 2083-8611.
 
10.
Mizgajska, H. (2010). Zmiany aktywności małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji do Unii Europejskiej na przykładzie Wielkopolski, „Zeszyty Naukowe” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 131, s. 9−26. ISSN 1689-7374.
 
11.
Niedzielski P., Markiewicz, J., Rychlik, K., Rzewuski, T. (2007). Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 13. ISBN 9788372416223.
 
12.
Okoń-Horodyńska, E. (2008). Edukacja dla innowacji, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1/31, s. 34−54. ISSN.
 
13.
Oslo Manual (2005) – podręcznik został pierwotnie opublikowany przez OECD w języku angielskim i francuskim pod następującymi tytułami: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. Manuel d’Oslo: principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3e édition, OECD/European Communities 2005. Wydanie polskie: Podręcznik Oslo (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, s. 61, 64.
 
14.
Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, s. 157. ISBN 838542847X.
 
15.
Pomykalski A. (2001). Zarządzanie innowacjami, Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25−27. ISBN 8301134801.
 
16.
Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeeuropejski... [dostęp 13.05.2017].
 
17.
Poznańska K., (1998).Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, s. 41. ISBN.
 
18.
Poziomy Gotowości Technologicznej, http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncb... [dostęp: 17.05.2017].
 
19.
Rychtowski, S. (2004). Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce. Zmiana warunkiem sukcesu: zmiana a innowacyjność organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045, s. 585−592. ISSN 0324-8445.
 
20.
Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A. (2000). Zarządzanie firmą innowacyjną, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 13. ISBN 8372511063.
 
21.
Stawasz, E. (2005). Przedsiębiorstwo innowacyjne, [w:] K.B. Matusiak (red.) Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, Warszawa: Wydawnictwo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 133. ISBN 836000918X.
 
22.
Stawasz, E. (1999), Innowacje a mała firma, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 19−24. ISBN 8371713177.
 
23.
Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 149. ISBN 9788301188382.
 
24.
Tidd, J. i Bessant J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 159. ISBN 9788326411816.
 
25.
Zys, L. Wprowadzenie zmian w firmach innowacyjnych. Gazeta Innowacje, Nr 14, http://imik.wip.pw.edu.pl/inno..., [dostęp: 23.05.2017].
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top