Income taxes and stability and stimulation functions of public policy
 
More details
Hide details
1
WSEI University in Lublin, Poland
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
3
Lublin University of Technology, Poland
 
 
Submission date: 2023-11-30
 
 
Acceptance date: 2023-12-06
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Olena Ivashko   

WSEI University in Lublin, Poland
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):526-546
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract The stabilisation function of the state's finances encompasses measures aimed, inter alia, at achieving and maintaining a relatively high rate of economic growth, while limiting negative phenomena, i.e. high unemployment and inflation rates, mitigating business cycle fluctuations, stabilising the money market and making the most effective use of tangible factors of production. The role of the state in the economy and its influence on the behaviour of groups of economic units has undergone dynamic changes over the centuries, both with regard to the forms and scope of influence and the degree of interference of public authorities in the market mechanism Streszczenie Stabilizacyjna funkcja finansów pastwa obejmuje działania mające między innymi powodować osiągnięcie i utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym ograniczaniu zjawisk negatywnych, tj. wysokiej stopy bezrobocia i inflacji, łagodzeniu wahań cyklu koniunkturalnego, stabilizację rynku pieniężnego oraz możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie rzeczowych czynników produkcji. Rola państwa w gospodarce i jego wpływ na zachowanie się grup jednostek gospodarujących ulegała dynamicznym zmianom na przestrzeni wieków, zarówno odniesieniu do form i zakresu oddziaływania, jak i stopnia ingerencji władz publicznych w mechanizm rynkowy.
 
REFERENCES (24)
1.
Atkinson, A.B., Stiglitz, J. (1980). Lectures of Public Economics. New York, Mcgraw Hill.
 
2.
Auerbach, A. – Hines, J. (2001). Taxation and economic efficiency In NBER Working Paper, No. 8181.
 
3.
Bradley, B. (2004). The fair tax. New York, Pocet Books. ISBN 978-06-7146-544-5.
 
4.
Daveri, F., Tabellini, G. (1997). Unemployment, Growth And Taxation In Industrial Countries. In IMF : Seminar Series, 1997, No. 97/28.
 
5.
Desai, M., Foley, F., Hines, J. (2004). Economic Effects Of Regional Tax Havens, In NBER Working Paper No 10806.
 
6.
Feldstein, M., Samwick, A. (1996). The Transition Path in Privatizing Social Security. In NBER : Working Paper Series, No. 5761.
 
7.
Jensen, N. (2007). Fiscal Policy and the Firm: Do Low Corporate Tax Rates Attract Multinational Corporations? In Department of Political Science :Washington University in St. Louis, No. 227.
 
8.
Jensen, N. (2007). Fiscal Policy and the Firm: Do Low Corporate Tax Rates Attract Multinational Corporations? In Department of Political Science :Washington University in St. Louis.
 
9.
Koester, R., Kormendi, R. (1989). Taxation, Aggregate Activity and Economic Growth: Cross-Country Evidence on Some Supply-Side Hypotheses. In Economic Inquiry : Western Economic Association International, vol. 27.
 
10.
Krajewska, A. (2012). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa, PWE.
 
11.
Lanoo, K., Levin, M. (2002). An EU company without an EU tax? A corporate tax action plan for advancing the Lisbon Process. In: Center for European Policy Studies, No 27.
 
12.
Levine, R. Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth Regressions. In The American Economic Review, No. 82(4).
 
13.
Levine, R., Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth Regressions. In The American Economic Review, No. 82(4).
 
14.
Lucas, R. (1998). On the Mechanics of Economic Development. In Journal of Monetary Economics.
 
15.
Lucas, R. (1998). On the Mechanics of Economic Development. In Journal of Monetary Economics, No. 22.
 
16.
Musgrave, R. A., Musgrave, P. (1984). Public Finance in Theory and Pracice. New York, mcgrow-Hill Company.
 
17.
Musgrave, R.A., Musgrave, P. (1984). Public Finance in Theory and Pracice. New York, Mcgrow-Hill Company.
 
18.
Owsiak, S. (2008). Finanse Publiczne. Teoria I Praktyka. Warszawa, PWN.
 
19.
Pecorino, P. (1993). Tax Structure And Growth In A Model With Human Capital. In Journal Of Public Economics.
 
20.
Pecorino, P. (1993). Tax Structure and Growth in a Model with Human Capital. In Journal of Public Economics, No 52.
 
21.
Wołowiec, T. (2003). Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych w latach 90-tych XX wieku. 1 wyd. Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.
 
22.
Wołowiec, T., Wolak, K. (2009). Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU.
 
23.
Young, P. (1990). Progressive Taxation and Equal Sacrifice. In The American Economic Review, vol. 80, No. 3.
 
24.
Young, P. (1994). Equity. In Theory and Practice. New Jersey : Princeton University Press.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top