II Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki” Uniwersytet Śląski Katowice 18–21.11.2015 r.
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2015-12-31
 
 
JoMS 2015;27(4):531-536
 
 
REFERENCES (2)
1.
Welsch, W. (1998), Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidle-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 280.
 
2.
Barańczak S., Cnota, nadzieja, ironia (Zbigniew Herbert, Pan Cogito o cnocie), w: S. Barańczak, Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia po co i dlaczego się pisze, Aneks, Londyn 1990, s. 71–85.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top