Educational and pedagogical role of the family in shaping the security culture and sense of security in cyberspace
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2020-02-06
 
 
JoMS 2019;43(4):9-30
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Cyberspace, virtual space, an illusion of the world – it facilitates the exchange and storage of information, simplifies the communication between humans and computers, as well as between citizens. Despite representing an opportunity for the development of an individual, it poses a threat to the security of its users, especially the juvenile ones. The aim of the article is to portray the threats of the cyberworld and the possibilities of addressing them through parents’ appropriate attitudes and actions. Basing on the analysis of relevant literature and statistical data it can be inferred that a rising percentage of juveniles display symptoms of addiction. Furthermore, according to data provided by Statistics Poland, the access of children and youth to digital media has been steadily increasing since 2012. In 2017, as many as 98,9 per cent of households with children had Internet access. The ubiquitous availability of digital media may result in a constant increase in pathological behaviours of children in the cyberworld, which will evolve under the influence of changes in society. Dangerous games such as Blue Whale, Fire Fairy, MOMO Challenge and phenomena such as cyberbullying, cyberpornography, online paedophilia and sexting do not only influence the personality and daily life of young Internet users, but also pose an actual threat to their life and health. It is, therefore, of profound importance to educate parents in order to enable them to guard their children in the Internet and instill appropriate behaviour. The article is divided into two parts. The first part explains and discusses the perils present in the cyberspace. The second part comprises reflection upon the pedagogical and educational role of the family and the possibilities of protecting the juveniles in the Internet by means of developing a security culture in the digital environment. The author postulates that the lack of conscious action of guardians prevents them from addressing the threats of the cyberworld in an effective manner, resulting in the emergence of antisocial individuals, who are unable to live and function in their surroundings.
 
REFERENCES (28)
1.
Andrzejewska A.(2014), Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa: Difin; ISBN 9788379302277.
 
2.
Andrzejewska A.(2014), Nowe kompetencje nauczycieli w zakres możliwości i niebezpieczeństw cyberprzestrzeni, w : red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa: Difin; ISBN 9788379302284.
 
3.
Bednarek J.(2012), Cyberprzestrzeń i roboty humonoidalne nowym wyzwaniem edukacji, w: red. Morbitzer J., E. Musiał, Człowiek, media edukacja, Kraków, ISBN 9788372717368.
 
4.
Charkowksa K.(2010), Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, Kraków: Impuls; ISBN 9788375872767.
 
5.
Durka G.(2012), Rola gier komputerowych w życiu młodzieży, w: red. Bębas S., Plis J., Bednarej J. Patologie w cyberświecie, Radom: WSH w Radomiu; ISBN 9788362491223.
 
6.
Gogołek W., Cetera W.(2014), Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ISBN 9788363183585.
 
7.
Grzyb J. (2010), Edukacja dla bezpieczeństwa – cele i treści kształcenia, programy nauczania, w: red. Kaczmarek W, Socha R. , Grzyb J., Wybrane zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, Ełk: Mazurski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli 2010, ISBN 9788393202706.
 
8.
Holtkamp J.(2010), Co ogłupia nasze dzieci?, Kraków: wyd. UJ, ISBN 9788375802122.
 
9.
Kunikowski J.(2000), Wiedza obronna, Warszawa: MON, ISBN 8388185292.
 
10.
Jędrzejko M. , Taper A.(2010), Jak kształtować kontakt dziecka z multimediami?, Warszawa: ASPRA-JR, ISBN 9788375452136.
 
11.
Jędrzejko M.Z, Morońska D.(2015), Cyberzaburzenia-cyberuzależninia, w: red. Jędrzejko M.Z., Kowalski M., Rosik B.P, Uzależnienia behawioralne. Wybrane aspekty, , Pułtusk: wyd. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, ISBN 9788375492248.
 
12.
Kaliszewska K.(2007), Nadmierne używanie internetu, Charakterystyka psychologiczna, Poznań: wyd. UAM, ISBN 9788323218500.
 
13.
Kitler W.(2011), Bezpieczeństwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System, Warszawa: AON, ISBN 9788375231595.
 
14.
Kotomska M.(2012), Przemoc wirtualna, jej skutki i metody przeciwdziałania w:. red. Bębas S., Plis J., Bednarej J. Patologie w cyberświecie, Radom: WSH w Radomiu, ISBN 9788362491223.
 
15.
Leszczyński M.(2011), Bezpieczeństwo Społeczne Polaków wobec wyzwań XXI w, Warszawa Difin, ISBN 9788376415284.
 
16.
Loranty K.(2004), Bezpieczeństwo Społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: AON.
 
17.
Nowak E., Nowak M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin, ISBN 9788376414850.
 
18.
Nowicka E.(2012), Edukacja medialna i osobowość a wychowanie dzieci i młodzieży, w: red. Lewowiecki T., Siemieniecki B. Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń: Adam Marszałek, ISBN 9788377803264.
 
19.
Ogińska-Bulik N.(2010), Uzależnianie od czynności. Mit czy rzeczywistość?, Warszawa: Difin, ISBN 9788376412559.
 
20.
Pieczywok A.(2011), Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, Konteksty zagrożenia wyzwania, Warszawa: AON, ISBN 9788375231625.
 
21.
Pieczywok A.(2012), Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Warszawa: AON, ISBN 9788375231977.
 
22.
Sałysz A. Arcimowicz B.(2009), Przyjaciele w internecie, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN 9788374892438.
 
23.
Stępień R.(1999), Edukacja obronna (edukacja dla bezpieczeństwa), w: Leksykon pojęć dydaktyczno-wychowawczych dowódcy, Warszawa: Bellona, ISBN 8311090653.
 
24.
Supińska J.(1991), Dylematy polityki społecznej, Warszawa: UW, ISBN 834085812.
 
25.
Wojtasik Ł.(2007), Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, raport z badań, Warszawa: FDN i Gemius.
 
26.
Wójcik Sz., Makaruk K.(2014), Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badania ilościowego, Warszawa: FDN.
 
27.
Wrona A.(2014), Ciemna strona sieci - zagrożenia internetowe oraz ich konsekwencje dla uczniów w: red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Zagrożenia Cyberprzestrzeni i Świata Wirtualnego, Warszawa: Difin. ISBN 9788379302284.
 
28.
U S T AWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top