Digital autism - causes, symptoms and fighting
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2023-07-28
 
 
Final revision date: 2023-11-01
 
 
Acceptance date: 2023-11-28
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Wioleta Wieczorek-Płochocka   

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
 
 
JoMS 2023;53(4):622-638
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Digital autism is a serious problem these days that negatively affects the normal functioning of millions of people around the world. It affects especially children who, due to progressive development in various spheres of their lives are particularly exposed to its negative effects consequences that manifest themselves mainly in the social sphere. It's mainly about the child's isolation or difficulties in establishing relationships. They are accompanied by shyness, fear and extinguishing the need for contact with other people in the real world. In the later period, this can lead to loneliness and various types of mental disorders - anxiety, depression or social phobia. As a result of reduced neuroplasticity, new connections in the brain do not develop and independent thinking disappears, memory deteriorates, etc. Over time, the child is unable to properly express his emotions, especially the positive ones (e.g. hugging, joy, etc.). information suggests that the problem of digital autism, especially among children and adolescents, is a very serious problem that should be counteracted. The sooner the intervention, the greater the chance of eliminating or at least reducing it negative effects. Due to the commonness of the phenomenon, it may be necessary to seek the help of a specialist - a psychologist or psychotherapist, who will help to properly diagnose the problem and find appropriate remedies. However, it should be remembered that treatment is usually long-term, and some changes are difficult to heal. Good cooperation between parents, school and qualified specialists, however, gives a chance to achieve success and eliminate the negative effects, especially the mental and emotional ones.
 
REFERENCES (30)
1.
Amen, G. D. (2022). Neuroplastyczność mózgu. Vital.
 
2.
Andrzejewska, A. (2007). Magia szklanego ekranu. Fraszka Edukacyjna.
 
3.
Balan, C. (2018). Virtual autism and its effects on the child’s evolution, 5, 323-328. Scientific Research and Education in the Air Force.
 
4.
Barr, R. (2013). Memory Constrains on Infant Learning From Picture Books, Television, and Touchscreens, 7(4), 205-210. Child Development Perspectives.
 
5.
Brown, A. (2011). Media use by children younger than 2 years, 128(5), 1040-1045. Pediatrics.
 
6.
Buksa, Ł. (2022). Pomoc rodzinie z uzależnionym fonoholicznie dzieckiem w literaturze przedmiotu. Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie.
 
7.
Czarnecka, M., Żelazowska, M. (2023). Wykorzystanie programów komputerowych w pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem ze spectrum autyzmu, 13(2), 1-14. Forum Pedagogiczne.
 
8.
Dązbłaż, B. (2023). Skokowy wzrost liczby diagnoz dzieci z autyzmem, a dane i tak są niedoszacowane. Dostęp 31.10. 2023 z https://www.prawo.pl/zdrowie/d....
 
9.
DeFrank, M. (2022). Digital Detox. The two-week tech resets for kids. Bethany House Publishers.
 
10.
Drabik, J. (1996). Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych. cz. 2, AWF Gdańsk.
 
11.
Fornalik, I. (2018). Co kryje się za zachowaniem dziecka, 1, 10-17. Terapia Specjalna dla Dzieci i Dorosłych.
 
12.
Frith, U. (2008). Autyzm – wyjaśnienie tajemnicy. GWP.
 
13.
Gałkowski, T., Pisula, E. (2003). Psychologiczne i genetyczne komponenty charakteryzujące autystyczne spektrum zaburzeń, 52 (2/3), 217-226. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych.
 
14.
Gaur, N. D. (2023). Virtual autism and its impact on child’s brain development, 11(5), 366-371. International Journal of Creative Research Thoughts.
 
15.
Grandin, T., Panek, R. (2018). Mózg autystyczny. Podróż w głąb nieznanych umysłów. Copernicus Center Pres.
 
16.
Green, L, Holloway, D., Stevenson, K., Leaver, T., Haddon, L. (2021). The Routledge Companion to Digital Media and Children. Routledge.
 
17.
Humpheryes, A. (1988). Najnowsze badania dotyczące autyzmu, 1-4. Dziecko autystyczne.
 
18.
Kabali, H., Irigoyen, M., Nunez-Davis, R. (2015). Exposure and use of mobile devices by Young children, 136 (6), 1044-1050. Pediatrics.
 
19.
Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. PWN.
 
20.
Pięta, J. (2014). Pedagogika czasu wolnego. Wydanie III zaktualizowane. Wydawnictwo FREL.
 
21.
Pisula, E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
22.
Rai, K., Is Virtual Autism The Same As Autism. Dostęp 31.10. 2023 z https://webautism.com/is-virtu....
 
23.
Rybakowski, F., Białek, A., i inni (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznanie, 48(4), 653-655. Psychiatria Polska.
 
24.
Sak, M. Autyzm cyfrowy, czyli co smartfony robią z naszym mózgiem. Dostęp 05.07.2023 z https://psychomedic.pl/autyzm-....
 
25.
Sarnowski, P., Stelmaszczyk, A. (2022). Fonoholizm – uzależnienie naszych czasów. 1(19), 149-166. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 
26.
Torchała, K. Spektrum autyzmu: diagnozy na wyrost czy faktyczny wzrost przypadków. Dostęp 31.10. 2023 z https://zdrowie.pap.pl/rodzice....
 
27.
Twój Psycholog, Przyczyny i objawy autyzmu cyfrowego. Dostęp 05.07.2023 z https://www.twojpsycholog.onli....
 
28.
Wahl, E. (2022). Cienie medytacji i ruchu uważności. Dostęp 05.07.2023 z https://bon.academy/pl/julia-e....
 
29.
Wesołowska, K., Skuteczność psychoterapii integratywnej. Dostęp 05.07.2023 z https://wesolowska.net/skutecz....
 
30.
WHO. (2012). Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, t.1. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top