Analysis of the possibilities of Poland's participation in the utilization of hazardous chemicals based on the experience of the Danish RECLIB operation
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
2
WAT
 
 
Submission date: 2018-02-04
 
 
Final revision date: 2018-03-25
 
 
Acceptance date: 2018-04-19
 
 
Publication date: 2018-04-19
 
 
Corresponding author
Tomasz Binek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej\nim. Alcide De Gasperi, Sternicza, 100/13, 01-350 Warszawa, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):199-216
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives Analysis of the possibilities of Poland's participation in the utilization of hazardous chemicals based on the experience of the Danish RECLIB operation. The article reviews the implementation of the maritime policy by the Kingdom of Denmark as the examples of an operation, carried out in 2016, under the code name Reclib, whose the main aim was to remove harmful chemical substances from Libya. Material and methods For this purpose, the authors studied the CBRN capabilities and abilities of the Polish Navy to transport of dangerous substances as part of a potential naval operation. Results The process of setting up a maritime operation under the leadership of Denmark was described, while conducting an active international policy, including in the forum of the UN Security Council. The cooperation of Denmark with other countries was also presented, for which counteracting the weapon of mass destruction (WMD) proliferation, espacially under the auspices of the United Nations, is a high priority in foreign policy. Conclusions Finally, Polish extensive experience in the area of chemical weapon utilization was mentioned and an attempt was made to define the national ability to carry out a maritime operation of removing WMD from another country.
 
REFERENCES (13)
1.
Binek, T., Czepiel, J. (2014). Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w obecnych uwarunkowaniach systemowych w Polsce, „Safety & Fire Technique/Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” Nr 36(4), s. 15–24. ISSN 1895-8443.
 
2.
Binek, T. (2016). Dobre praktyki dowodowego pobierania prób materiałów skażonych substancjami CBRN, „Journal of Modern Science” 1/28, s. 305–324. ISSN 1734- 2031.
 
3.
Binek, T. (2013). Zagrożenie bronią biologiczną w przeszłości i w obecnym okresie, [w:] W. Bednarek, A. Ukleja (red.), Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN: 9788362753369.
 
4.
Bursztyński, A., Kozłowski, D. (2011). Zdolności sił amfibijnych państw Unii Europejskiej, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” Nr 4(1187), s. 141. ISSN 0860-889X.
 
5.
CBARR NEWS Edgewood Chemical Biological Center, 2013, „The Field Deployable.
 
6.
Hydrolysis System”, Vol. 1, Issue 8 (dostęp: 06.01.2018).
 
7.
Konwencja o ,,Zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów”, ONZ, Nowy Jork 1993.
 
8.
Król, S., (2016). Broń chemiczna w drugiej dekadzie XXI wieku, „Biuletyn Centrum Szkolenia OPBMR Akademii Sztuki Wojennej” Nr 6, R. 4.
 
9.
OPCW, 2017. Report of the OPCW on The Implementation of the Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of Chemical Weapons and on their destruction. C-22/4, In 2016.
 
10.
Pacholski, Ł., (2014), Historyczna misja MV Cape Ray, „Nowa Technika Wojskowa” Nr 3, s. 96–98. ISSN 1230-1655.
 
11.
Pająk, K. (2010). Działania polskiej Marynarki Wojennej i Królestwa Danii jako przykład efektywnej kooperacji militarnej w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1990–2008, [w:] M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Religia ludów Morza Bałtyckiego, stosunki polsko-duńskie w dziejach, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788376117744.
 
12.
Pająk, K. (2011), Jak dobrze widać banderę pod wodą? Znaczenie udziału polskich okrętów podwodnych w operacji Active Endavour i ich wpływ na akwenową politykę bezpieczeństwa na Morzu Śródziemnym, [w:] A. Kusztelak (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula. ISBN 9788361449287.
 
13.
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2298, s. 2.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top