Awareness for peace predictor of mental health human
 
More details
Hide details
1
Zakład Kryminologii Stosowanej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):87-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The philosophy of man and his role for the community, of community and for the whole human family is the vital ground for the philosophy of law and organizing the state system. To understand the state of harmony with the environment by demanding the realization of higher-order needs as the spiritual values which take into account the acceptance of individual and group must accept the paradigm of multilevel and multiple planes. Philosophy of law should develop a attribute-standard model of behavior which is also a reflection and an extension of the inner world of a man who will affirm the attitude of involvement in social issues beyond the individualistic dimension to higher values. Touching, taking over and organizing the external environment in the name of values, it will be possible the creation, development, and disintegration of the state of maladjustment become permanent determinants personal information which are at the same time the state of the dynamic world of transcultural. Pacifism, adherence to peace and respect the absolute value of the individual and the community in the form of a person’s value and the value of community. They may materialize through the intervention of culture in the form of the idea of law which creates objective conditions for a democratic state.
 
REFERENCES (29)
1.
Beers, G.W. (1948). Umysł, który sam siebie odnalazł, Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 
2.
Dąbrowski, K. (1985a). Co to jest zdrowie psychiczne?, w: Dąbrowski K. (red.) Zdrowie psychiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Dąbrowski, K. (1974). Dwie diagnozy, Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 
4.
Dąbrowski, K. (1989a). Elementy filozofii rozwoju, Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 
5.
Dąbrowski, K. (1984). Funkcje i struktura emocjonalna osobowości, Lublin: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 
6.
Dąbrowski, K. (1964). Higiena psychiczna w życiu codziennym, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
7.
Dąbrowski, K. (1991). Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym oraz instytucjach, Warszawa: Wydawnictwo „Bis”. ISBN 8385144064.
 
8.
Dąbrowski, K. (1985b). Odezwa do Psychoneurotyków, „Pismo Literackie Student” 1975, nr 3, s. 7.
 
9.
Dąbrowski, K. (1976). On the philosophy of develpoment through postive pisitegration and secondary integration, „Dialectics and Humanism”, nr 3–4, s. 142. ISSN 0867-504X.
 
10.
Dąbrowski, K. (1982). Pasja rozwoju, Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 
11.
Dąbrowski, K. (1971). Pojęcia żyją i rozwijają się, Londyn: Gryf.
 
12.
Dąbrowski, K. (1996). Rozwój w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej, „Zeszyty Naukowe”, nr 1, s. 72 i n.
 
13.
Dąbrowski, K. (1986). Trud istnienia, Warszawa: Wiedza Powszechna. ISBN 832140491X.
 
14.
Dąbrowski, K. (1975). W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830112105X.
 
15.
Dąbrowski, K. (1989b). W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301087374.
 
16.
Dąbrowski, K. (1979). Wprowadzenie do higieny psychicznej, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302000574.
 
17.
Dąbrowski, K. (1995). Zdrowie psychiczne ludzi przeciętnych, wybitnych o ukształtowanej osobowości oraz problem psychopatii, w: Dąbrowski K. (red.) Zdrowie psychiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 165-177.
 
18.
Grzywak-Kaczyńska, A. (1972). Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, „Zdrowie Psychiczne”, nr 6, s. 112 i n. ISSN 044-2003.
 
19.
Kaufman, A., (1987). Gustav Radbruch: Rechtsdenker, philosoph, sozialdemokrat, München; Zurych: Piper , s. 19 i n. ISBN 978349215247.
 
20.
Kobierzycki, T. (1989). Osoba – dylematy rozwoju, Bydgoszcz: „Pomorze”. ISBN 8370034098.
 
21.
Mróz, A. (2008). Rozwój osobowy człowieka – badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. ISBN 9788373064232.
 
22.
Piechowski, M. (1985). Zdrowie psychiczne jako funkcja rozwoju psychicznego, w: Dąbrowski K. (red.) Zdrowie psychiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. , s. 11 i n.
 
23.
Suchodolski, B. (1985). Osobowość i alternatywy cywilizacji współczesnej, w: Dąbrowski K. (red.) Zdrowie psychiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , s. 64 i n.
 
24.
Szyszkowska, M. (1989). Filozofia prawa i filozofia człowieka, Warszawa: „PAX”. ISBN 8321109934.
 
25.
Szyszkowska, M. (1979). Interdyscyplinarność higieny psychicznej, „Zdrowie Psychiczne”, nr 3–4, s. 47 i n. ISSN 044-2003.
 
26.
Szyszkowska, M. (2007). Niezbędność ideałów w polityce, [w:] M. Szyszkowska (red.), Ideowość w polityce, Warszawa: Tchu Dom Wydawniczy. ISBN 9788389782397.
 
27.
Szyszkowska, M. (2009). Znaczenie teorii dezintegracji pozytywnej dla nowych ideałów w procesach edukacyjnych, [w:] H. Gajdamowicz (red.), Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych w XXI wieku, Kraków: Uniwersytet Łódzki, s. 7. ISBN 9788375254938.
 
28.
Tatala, M. (2002). Problematyka rozwoju w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, „Paedagogia Christiana”, t. I, s. 78 i n. ISSN 2451-1951.
 
29.
Urbankowski, B. (1985). Człowiek, który rozumiał pacjentów (w piątą rocznicę śmierci profesora Kazimierza Dąbrowskiego), „Poezja”, nr 11, s. 55–56.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top