Sprawozdanie z wewnętrznej konferencji naukowej pt. „Kryzys a postęp w życiu społeczno-kulturowym, politycznym i gospodarczym Europy XXI wieku”
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2016-03-31
 
 
JoMS 2016;28(1):475-480
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top