PL EN
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa” Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie rok akademicki 2015/2016
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Publication date: 2016-09-30
 
JoMS 2016;30(3):391–393
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031