Review of Elżbieta Lisowska, Professional condition of teachers
 
More details
Hide details
1
Colegium Humanum WSM
 
 
Submission date: 2022-03-09
 
 
Acceptance date: 2022-10-17
 
 
Publication date: 2022-11-29
 
 
Corresponding author
Krzysztof Dziurzyński   

Colegium Humanum WSM
 
 
JoMS 2022;49(2):82-90
 
KEYWORDS
TOPICS
 
REFERENCES (1)
1.
Lisowska, E. (2018). Kondycja zawodowa nauczycieli. W poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.  .
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top