A minor as a participant of economic transactions and a Personal Income Tax taxpayer
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):223-239
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article analysis of the activity of the minor was taken in business trading which on the financial plain is giving rise to consequences in the income tax. Formal reasons forbidding minors the involvement in business trading aren’t predicted. However practical functioning of structures legal, enabling minors to conduct such activity, is raising doubts. A status is desirable for the entrepreneur about the full capacity to act in law. A capacity to act in law however limited of the entrepreneur, or her lack are problematic.
 
REFERENCES (19)
1.
Banasiński, C., Glibowski, K., Gronkiewicz-Waltz, H., Jaroszyński, K., Kaszubski, R., Widawski, P., Wierzbowski, M. (2011). Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa: Lexis Nexis. ISBN 9788376209562.
 
2.
Barbachowska, B. (2014). Zarządzanie finansami gospodarstwa domowego jako warunek harmonijnego funkcjonowania rodziny, „Journal of Modern Science” nr 3/22, s. 353–381. ISSN 1734-2031.
 
3.
Borszowski, P. (2010). Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa:.Wolters Kluwer. ISBN 9788326405709.
 
4.
Brzeziński, B., Filipczyk, H., Kalinowski, M., Lasiński-Sulecki, K., Masternak, M., Morawski, W., Nita, A., Olesińska, A., Orłowski, J., Prejs, E., Pastuł, J. (2015). W: B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk: ODDK. ISBN 9788378042235.
 
5.
Burian, B., Cisek, A., Drela, H., Dubis, W., Gniewek, E., Gołaczyński, J., Gołębiowski, K.,.
 
6.
Górska, K., Jezioro, J., Kemis, J., Machnikowski, P., Nadler, J., Strugała, R., Strzebniczyk, J., Szydło, W., Zagrobelny, K. (2016). Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325579913.
 
7.
Kosikowski, C. (2013). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz,.Warszawa: Lexis Nexis. ISBN 9788327800015.
 
8.
Kosikowski, C., Dzwonkowski, H., Huchla, A. (2002). Komentarz. Ustawa Ordynacja podatkowa, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 8372844062.
 
9.
Litwińczuk, H. (1989). Opodatkowanie rodziny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu.Warszawskiego. ISBN 8323002320.
 
10.
Litwińczuk, H. (1996). Wspólna działalność gospodarcza rodziny a podatki, „Podatki i.
 
11.
Prawo” nr 8, s. 8–9. ISSN 1895-1775.
 
12.
Lukash, S. (2015). Rynek internetowy jako źródło rozwoju biznesu, „Journal of Modern Science” nr 3/26, s. 383–395. ISSN 1734-2031.
 
13.
Malinowski, D. (2012). Zasady rozliczania dochodów małoletnich dzieci, „Przegląd Prawo” nr 8, s. 8–9. ISSN 1895-1775.
 
14.
Naworski, J.P., Potrzeszcz, P., Siemiątkowski, T., Strzelczyk, K. (2010). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: Lexis Nexis.
 
15.
Orłowski, J. (2008). Czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy a prawo podatkowe. W: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej (s. 200–206), Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 
16.
Orłowski, J. (2011). Podatek dochodowy od osób fizycznych. W: M. Goettel, M. Lemonnier (red.), Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatku (s. 61–119), Warszawa: Wolters Kluwer.
 
17.
Piekielnik, T. (2007). Opodatkowanie dywidend uzyskiwanych w ramach spółki osobowej,.„Monitor Podatkowy” nr 7, s. 13–19. ISSN 1231-1855.
 
18.
Pietrasz, P. (2002). Nieważność umowy stanowiącej podstawę poniesienia wydatku i zaliczenia go do kosztów, „Monitor Podatkowy” nr 6, s. 26–30. ISSN 1231-1855.
 
19.
Pietrasz, P. (2007). Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Kraków: Wolters Kluwer. ISBN 9788375263237.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top