Student Scientific Circle Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów Report 2015/2016
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):377-384
 
 
REFERENCES (2)
1.
Bonusso (2013). Felieton z cyklu Faux Pas, Wańka-Wstańka, ale nie perpetuum mobile, „Dobre Praktyki –Innowacje w Edukacji” nr 3(3), wrzesień – październik, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, s. 30.
 
2.
Łażewska D., (2016). III Międzynarodowa Konferencja Dobre praktyki w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych, WSGE im. Alcide De Gasperi, 20.04.2016, „Journal of Modern Science” nr 3/30, s. 391– 393, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top