2014
 

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Polska
Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, Polska
Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, Polska
Dr Czesław Marcinkowski, Polska
Ks. dr hab. Florian Lempa, Polska
Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, Polska
Prof. dr hab. Victoria Serhzanova, Polska
Prof. dr hab. m.d.h.c. Stanisław Sagan, Słowacja
Ks. prof. Witold Zdaniewicz, Polska
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura, Polska
Prof. zw. dr hab. Marek Chmaj, Polska
Prof. dr hab. Bogumił Szmulik, Polska
Prof. Jaime Bonnet Navarro, Hiszpania
Prof. Carlos Flores Juberias, Hiszpania
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031