Report from 5th Economic Forum of Otwock County & Business Gala Event
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Publish date: 2018-01-27
 
JoMS 2017;35(4):375–382

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031