Etyka w zarządzaniu organizacją
 
Więcej
Ukryj
1
Społecznz Akademia Nauk w Łodzi, Filia w Warszawie
Data publikacji: 23-07-2018
Data nadesłania: 18-06-2018
Data akceptacji: 27-06-2018
 
JoMS 2018;37(2):235–250
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Ucząc się etyki można posiąść wiedzę; co jest moralne i słuszne ale nie można się nauczy słusznego postępowania, które odpowiadałoby ogólnie przyjętym normom. Faktem jest iż znacznie trudniej ocenić postępowanie według przyjętych norm, ale nie należy ustawać w uczeniu etycznych standardów postępowania, które pozwolą w przyszłości wykorzystać je w procesie zarządzania organizacją (firmą, przedsiębiorstwem). Normy moralne to: • przestrzeganie naszego biologicznego istnienia, • godność człowieka, • niezależność, a więc prawa człowieka, • sprawiedliwość i cnoty miękkie – życzliwość powszechna, • tolerancja, • humanizm, • opiekuńczość, • wdzięczność, • wzajemna pomoc, • solidarność i uspołecznienie (Ossowska. 1985, s. 21-22).E tyka jest to nauka o moralności. To, co etyczne przychodzi z zewnątrz pod postacią norm wspólnych – kodeksu czy dekalogu. Termin „etyka” pochodzi od greckiego słowa ethos, oznaczającego charakter, obyczaj, przyzwyczajenie, a w pokrewnym ujęciu językowym także miejsce, zadomowienie.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Jerzy Tomasz Zawisza   
Społecznz Akademia Nauk w Łodzi, Filia w Warszawie, 03-988 Warszawa, Pl.T. Kotarbińskiego 3m31, 03-988 Warszawa, Polska
 
REFERENCJE (18):
1. Bugdol, M. (2007). Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Warszawa: Difin. ISBN 9788372517166.
2. Dietl, J., Gasparski, W. (2000). Etyka biznesu, Warszawa: PWN. ISBN 8301122560.
3. Galli, J. (2009). Trening i rozwój intuicji, Warszawa: Difin. ISBN 9788376410012.
4. Gasparski, W. (2000). Wykłady z etyki biznesu, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. ISBN 8386846437.
5. Gasparski, W. (2004). Wykłady z etyki biznesu, Nowa edycja, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. ISBN 8389437228.
6. Griffin, R. W. (2005). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301140186.
7. Jedynak, S. (1999). Słownik etyczny, Lublin: UMCS.
8. Kisielnicki, J.(2008). Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817294.
9. Kożych, B. (2007). Nauka o organizacji, Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375560374.
10. Lazari-Pawłowska, I. (1992). Etyka. Pisma wybrane, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 8304038900.
11. Lennick D., Kiel F. (2007). Inteligencja moralna, Wrocław: Purana. ISBN 9788360170151.
12. Lewicka-Strzałecka, A. (1999). Etyczne standardy firm i pracowników, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. ISBN 8387632317.
13. Myers, D. (2004). Intuicja, jej siła i słabość, Wrocław: Biblioteka Moderatora. ISBN 8392020715.
14. Pawnik, W., Zbiegień-Maciąg, L. (2008). Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Kraków: AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. ISBN 9788374641692.
15. Świniarski, J., Kasperski, M. (2002) Kodeksy etyczne jako zastosowanie etyki zawodowej w firmach, organizacjach i instytucjach, Warszawa: Agencja Reklamowo-Usługowa „PAT”. ISBN 8391471241.
16. Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Warszawa: Poltext. ISBN 8386890630.
17. Weber, M. (1989). Polityka jako zawód i powołanie, Kraków: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
18. Zimniewicz, K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320814391.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031