76,07
ICV
9
MNiSW
CC BY 2.0
 
 

Orthoepia of suprasegmental properties as a prerequisite for communication skills

 
1
Pedagogická fakulta, KU Ružomberok 034 01
JoMS 2017;35(4):353–368
Data publikacji: 27-01-2018
 
REFERENCJE (26):
1. BEKÉNIOVÁ , Ľ. (2010). Kultivovanie jazyka a reči detského recitátora, Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 9788080523565.
2. ČERTÍKOVÁ, H. (2005). Kvantita v Slovenskom rozhlase v súvislosti s ostatnými zvukovými zložkami, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
3. DARŽÁGÍN, S., TRNKA, M., ŠTEFÁNIK, J. (2005). Možnosti výskumu kvantity pomocou existujúcich rečových databáz, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
4. FERENĆÍKOVÁ, A. (2005). Výskum kvantity v slovenských nárečiach, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
5. FINDRA, J. (1998). Jazyk, reč, človek, Bratislava: Vydavateľstvo Q 111. ISBN 808540169X.
6. FINDRA, J. (2005). Kvantita: Spisovný jazyk verzus nárečia, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
7. HORŇÁKOVÁ, K. a kol. (2005). Kniha o detskej reči, Bratislava: Slniečko. ISBN 8096907433.
8. KAČALA, J. (1998). Spisovná slovenčina v 20. storočí, Bratislava: VEDA. ISBN 8022404977.
9. KAČALA, J. (2005). Regulácia kvantity v rámci slova a tvaru, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
10. KRÁLIK, Ľ. (2005). Historicko-etymologické poznámky k dištinktívnej funkcii kvantity v súčasnej spisovnej slovenčine, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
11. KRÁĽ, Á. (1983). Pravidlá slovenskej výslovnosti, Bratislava: SPN. ISBN 8008003057.
12. KRÁĽ, A., RÝZKOVÁ, A. (1989). Základy jazykovej kultúry, Bratislava: SPN. ISBN 8008002808.
13. KRČMÉRY, Š. (1932). Melódia vety a prízvuk v slovenčine, [in:] Príloha Slovenských pohľadov, roč. XLVIII, č. 7–8.
14. KVASNIČKA, L. (1995). Abeceda nášho deda, Bratislava: Mladé letá. ISBN 8006006202.
15. MAJTÁN, M. (2005). Takzvaná posunutá dĺžka v južnostredoslovenských nárečiach, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
16. MISLOVIČOVÁ, S. (2005). Problémy kvantity v jazykovej praxi, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
17. MISTRÍK, J. (1999). Jazyk a reč, Bratislava: Mladé letá. ISBN 8006009244.
18. NAVRÁTIL, L. (2005). Uplatňovanie kvantity v hovorených prejavoch, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
19. ONDREJOVIČ, S. (2005). Sociolingvistické poznámky k rytmickému kráteniu, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
20. PAULINY, E. (1979). Slovenská fonológia, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
21. PISKUROVÁ, M. (2009). Zábavné úlohy pre prváčikov, Bratislava: Svojtka. ISBN 9788081071683.
22. POVAŽAJ, M. (2005). Uplatňovanie pravidla o rytmickom krátení a niektorých kvantitatívnych alternácií, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
23. SABOL, J. (2005). Historicko-synchronické morfologické a derivačné signály kvantity v slovenčine, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
24. ŠTÚR, Ľ. (1986). Dielo I, Bratislava: Tatran.
25. ŠUPŠÁKOVÁ, B. (1998). Písmo a písanie, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 8022312932.
26. ZÁBORSKÁ, A. (2009). Technika reči 2, Banská Bystrica: Fakulta múzických umení. ISBN 9788089078547.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031