76,07
ICV
9
MNiSW
CC BY 2.0
 
 

Knowledge growth factor financial awareness of students of Rzeszów universities

 
1
Faculty of Law, Administration and Management of Jan Kochanowski University in Kielce
JoMS 2017;35(4):265–281
Data publikacji: 27-01-2018
 
REFERENCJE (24):
1. Andrews, K.R. (1998). The Concept of Corporate Strategy, [in:] H., Mintzberg, J.B Quinn, S. Ghoshal, The Strategy Process, revised edition, New Jersey:Prentice Hall Europe. ISBN 9780136759843.
2. Agarwal, S., Mazumder, B. (2013). Cognitive abilities and household financial decision making, “American Economic Journal: Applied Economics”, 5(1). ISSN 1945-7782.
3. Ansoff, H.I. (1979). The changing shape of the strategic problem, [in:] D. Schendel, C. Hofer (eds.), Strategic management: A new view of business policy and planning, Boston: Little Brown and Co. ISBN 9780316773126.
4. Baicker, K., Mullainathan, S., Schwartzstein, J. (2015). Behavioral Hazard in Health Insurance, “Quarterly Journal of Economics”, vol. 130(4). ISSN 0033-5533.
5. Busom, I., Lopez-Mayan, C., Panadés, J. (2017). Students’ persistent preconceptions and learning economic principles, „The Journal of Economic Education”, vol. 48(2). ISSN 1349-4058.
6. Chen, R., Wong, K.A., Lee, H.C. (2003). Age, period, and cohort effects on life insurance purchases in the U.S., “The Journal of Risk and Insurance”, 68(2). ISBN 1539-6975.
7. Dennis, A.R., Fuller, R.M., Valacich, J.S. (2008). Media, tasks, and communication processes: A theory of media synchronicity, “MIS Quarterly”, vol. 32 (3). ISSN 0276-7783.
8. Fernandes, D., Lynch, J.D., Netemeyer, R.G. (2014). Financial literacy, financial education and downstream financial behaviors, “Management Science”, 60(8). ISSN 0025-1909.
9. Gustman, A.L., Steinmeier, T.L., Tabatabai, N. (2012). Financial knowledge and financial literacy at the household level, “American Economic Review”, 102(3). ISSN 0002-8282.
10. Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami, [Organization management basics], Warszawa: PWN, [in Polish]. ISBN 8301140186.
11. Habschick, M., Seidl B., Evers J. (2007), Survey of Financial Literacy Schemes in the EU27, VT Markt/2006/26H – Final Report, Hamburg, November.
12. Horkheimer, M. (2011). Odpowiedzialność i studia, przekład translatoryjny pod kierunkiem H. Walentynowicz, [Responsibility and study, translated by H. Walentynowicz], „Kronos” [in Polish]. ISSN: 1897-1555.
13. Iwanicz-Drozdowska, M. (2011). Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, [Education and Financial Awareness, Experiences and Perspectives], Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, [in Polisch]. ISBN 9788373786226.
14. Kant, I., (1986), Krytyka czystego rozumu, t. I, tłum. R. Ingarden, [Criticism of pure reason, vol. 1, translation R. Ingarden], Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe [in Polisch]. ISBN 8301036699.
15. Leśniewski, M. (2015). Wiedza w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie wiedzą. Studium teoretyczne, [w:] J. Jaskiernia, R. Kubicki (red.), Ekonomia, zarządzanie i rozwój regionalny. Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym, tom trzeci, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, [Knowledge in business management strategies. Management of knowledge. Theoretical study, [in:] J. Jaskiernia, R. Kubicki (ed.), Economics, governance and regional development. Between the world of politics and scientific life, the third volume], Kielce: Jan Kochanowski University in Kielce, [in Polish].
16. Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy. (2011). OECD/INFE, Paris.
17. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji, [Creation of knowledge in the organization], Warszawa: Poltext, [in Polisch]. ISBN 8386890991.
18. Popper, K.R. (1992). Wiedza obiektywna:ewolucyjna teoria epistemologiczna, [Objective knowledge of evolutionary epistemological theory], Warszawa: PWN, [in Polisch]. ISBN 8301104899.
19. Przybytniowski, J.W. (2013). Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, [Competitiveness of the market of insurance brokerage services in Poland, Managerial Publishing House], Warszawa: PTM, [in Polish]. ISBN 9788361949176.
20. Przybytniowski, J.W. (2016). Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki. Teoria i praktyka, [Modern functions and mechanisms of transmission between the insurance sector and the real economy. Theory and practice], Warszawa: CeDeWu, [in Polisch]. ISBN 9788375567588.
21. Roach, T. (2014). Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase interaction and active learning in economics, “International Review of Economics Education”, vol. 17. ISSN 1477-3880.
22. Romanowska, M. (2010). Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie [Strategic breakthroughs in the enterprise], [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, „Zeszyty Naukowe”, Nr 98, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, [in Polish]. ISSN 1234-8872.
23. Seneka, L.A. (1961). Listy moralne do Lucjusza, tłum. W. Kornatowski, [Moral Letters to Lucius, W. Kornatowski’s translation], Warszawa: PWN, [in Polish].
24. Walstad, W. (2017). Editor note on submission guidelines and financial education, “The Journal of Economic Education”, vol. 48, (2). ISSN 1349-4058.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031